Gdy błąd przejściowy zabija długotrwały, jest zbawieniem.


gdy-błąd-przejściowy-zabija-długotrwały-jest-zbawieniem
tadeusz peipergdybłądprzejściowyzabijadługotrwałyjestzbawieniemgdy błądbłąd przejściowyprzejściowy zabijazabija długotrwałyjest zbawieniemgdy błąd przejściowybłąd przejściowy zabijaprzejściowy zabija długotrwałygdy błąd przejściowy zabijabłąd przejściowy zabija długotrwałygdy błąd przejściowy zabija długotrwały

Gdy błąd przejściowy za­bija długot­rwały, jest zbawieniem.Nauko­wiec jest niczym mi­moza, gdy sam po­pełni błąd, i niczym ryczący lew, gdy od­kry­je błąd zro­biony przez ko­goś innego.Wymowny jest błąd, podczas gdy prosta jest prawda.Kto wie, że popełnił błąd i nie próbuje go naprawić, popełnia drugi błądBłąd łatwiej można dostrzec niż prawdę, bo błąd leży na wierzchu, a prawda w głębi.Błąd łat­wiej dos­trzec niż prawdę, bo błąd leży na wie­rzchu, a praw­da w głębi.