Gdy błądzi pas­terz, błądzi za nim trzoda.


gdy-błądzi-­terz-błądzi-za nim-trzoda
talmudgdybłądzipas­terzza nimtrzodagdy błądzibłądzi pas­terzbłądzi za nimza nim trzodagdy błądzi pas­terzbłądzi za nim trzoda

Dob­ry pas­terz szu­ka za­ginionej owieczki....zły pas­terz przez­nacza je­den pro­cent na straty mil­czą owieczki pas­terz wsłuchu­je ciszy jak na złość losu  Kto się dwa razy potknie na kamieniu, trzeci raz może go nim w łeb. Nie ma żadnej wymówki, kto w jednym dwa razy błądzi.Swoją drogą każdy błądzi.  Błądzi człowiek, póki dąży.