Gdy Cie pier­wszy raz zobaczyłem Gdy CIę pier­wszy raz dotnknołem Od ra­zu osłupiałem OD ra­zu zbaraniałem Dot­know­szy twych ust Zacze­piłem zęba­mi o Twój BIUST Kąsałem Cię w uszko MO­JA TY DUSZYCZKO 


gdy-cie-pier­wszy-raz-zobaczyłem-gdy-cię-pier­wszy-raz-dotnknołem-od-ra­zu-osłupiałem-od-ra­zu-zbaraniałem-dot­know­szy-twych-ust
melchiorgdyciepier­wszyrazzobaczyłemciędotnknołemodra­zuosłupiałemodzbaraniałemdot­know­szytwychustzacze­piłemzęba­mio twójbiustkąsałemcięw uszkomo­jaty duszyczko gdy ciecie pier­wszypier­wszy razraz zobaczyłemzobaczyłem gdygdy cięcię pier­wszypier­wszy razraz dotnknołemdotnknołem odod ra­zura­zu osłupiałemosłupiałem odod ra­zura­zu zbaraniałemzbaraniałem dot­know­szydot­know­szy twychtwych ustust zacze­piłemzacze­piłem zęba­mizęba­mi o twójo twój biustbiust kąsałemkąsałem cięcię w uszkow uszko mo­jamo­ja ty duszyczko gdy cie pier­wszycie pier­wszy razpier­wszy raz zobaczyłemraz zobaczyłem gdyzobaczyłem gdy cięgdy cię pier­wszycię pier­wszy razpier­wszy raz dotnknołemraz dotnknołem oddotnknołem od ra­zuod ra­zu osłupiałemra­zu osłupiałem odosłupiałem od ra­zuod ra­zu zbaraniałemra­zu zbaraniałem dot­know­szyzbaraniałem dot­know­szy twychdot­know­szy twych usttwych ust zacze­piłemust zacze­piłem zęba­mizacze­piłem zęba­mi o twójzęba­mi o twój biusto twój biust kąsałembiust kąsałem ciękąsałem cię w uszkocię w uszko mo­jaw uszko mo­ja ty duszyczko 

gdy cie pier­wszy raz ujrzałem to się w to­bie zakochałem.... włóż to między bajki! ściągaj majtki!  -poeta wyklęty
gdy-cie-pier­wszy-raz-ujrzałem-to ę-w to­bie-zakochałem-włóż-to między-bajki-śągaj-majtki