Gdy ciebie zab­raknie i ziemia roz­stąpi się, w ni­cości trwam.


gdy-ciebie-zab­raknie-i ziemia-roz­stąpi-ę-w ­coś-trwam
edyta bartosiewiczgdyciebiezab­rakniei ziemiaroz­stąpisięw ni­cościtrwamgdy ciebieciebie zab­rakniezab­raknie i ziemiai ziemia roz­stąpiroz­stąpi sięw ni­cości trwamgdy ciebie zab­raknieciebie zab­raknie i ziemiazab­raknie i ziemia roz­stąpii ziemia roz­stąpi sięgdy ciebie zab­raknie i ziemiaciebie zab­raknie i ziemia roz­stąpizab­raknie i ziemia roz­stąpi sięgdy ciebie zab­raknie i ziemia roz­stąpiciebie zab­raknie i ziemia roz­stąpi się

Miłości nig­dy nie zab­raknie, bo jej źródło jest wieczne. -Starlight
miłoś-nig­dy-nie zab­raknie-bo jej-źródło-jest wieczne
Jeśli nie będziesz czuł swo­jego wewnętrzne­go od­dechu, również na zewnątrz zab­raknie Ci tchu... -kate-em
jeśli-nie będziesz-czuł-swo­jego-wewnętrzne­go-od­dechu-również-na zewnątrz-zab­raknie-ci tchu
Cie­szmy się czer­pać ze stud­ni życia, kiedy jeszcze ma­my siłę by na­bierać źródło szczęścia, bo kiedy sił zab­raknie i źródło niep­rzy­dat­nym się stanie. -kamilka_509
cie­szmy ę-czer­pać-ze stud­-życia-kiedy-jeszcze-­my-łę-by na­bierać-źródło-szczęścia-bo kiedy-ł-zab­raknie-i źródło