Gdy cierpimy, łatwo nam uwierzyć, że jesteśmy winni, a gwałtowne smutki zakłócają nawet sumienie.


gdy-cierpimy-łatwo-nam-uwierzyć-że-jesteśmy-winni-a-gwałtowne-smutki-zakłócają-nawet-sumienie
anne louise stael - holsteingdycierpimyłatwonamuwierzyćżejesteśmywinnigwałtownesmutkizakłócająnawetsumieniegdy cierpimyłatwo namnam uwierzyćże jesteśmyjesteśmy winnigwałtowne smutkismutki zakłócajązakłócają nawetnawet sumieniełatwo nam uwierzyćże jesteśmy winnia gwałtowne smutkigwałtowne smutki zakłócająsmutki zakłócają nawetzakłócają nawet sumieniea gwałtowne smutki zakłócajągwałtowne smutki zakłócają nawetsmutki zakłócają nawet sumieniea gwałtowne smutki zakłócają nawetgwałtowne smutki zakłócają nawet sumienie

Wydaje nam się, że zło oblepia nas, nawet jeśli jesteśmy niewinni. Ale to znaczy, że nie jesteśmy niewinni. Dźwigamy grzechy świata.Czasami nawet, gdy przegrywmy, jesteśmy wygrani, czasami, gdy wygrywamy, jesteśmy przegrani. Między piekłem a niebem.Łatwo wszyscy, gdy jesteśmy zdrowi, dajemy dobre rady chorym.Nawet najgorsi z nas marzą czasami o tym, żeby się zmienić na lepsze, mówimy o tym, że pragnęlibyśmy być doskonali. Uwaga, jaką poświęcają nam reformatorzy bardzo nam schlebia, a kiedy na dodatek jesteśmy zakochani, stroma ścieżka naprawy wydaje nam się niezmiernie łatwa do pokonania.W nieporozumieniu z ludźmi zawsze jesteśmy winni. Trzeba tylko odnaleźć tę winę.Na wszystkich dyktatorach, despotach i tyranach odbywa się za ich życia gwałtowne dodawanie urojonych zasług aż do olbrzymich sum, a po śmierci równie gwałtowne odejmowanie aż do zera.