Gdy człowiek krytykuje cudze utwory, czuje się jak generał.


gdy-człowiek-krytykuje-cudze-utwory-czuje-ę-jak-generał
anonimgdyczłowiekkrytykujecudzeutworyczujesięjakgenerałgdy człowiekczłowiek krytykujekrytykuje cudzecudze utworyczuje sięsię jakjak generałgdy człowiek krytykujeczłowiek krytykuje cudzekrytykuje cudze utworyczuje się jaksię jak generałgdy człowiek krytykuje cudzeczłowiek krytykuje cudze utworyczuje się jak generałgdy człowiek krytykuje cudze utwory

Człowiek, który wyznaje cudze grzechy, czuje się czysty jak lilia w ogrodzie praczki.Człowiek wybiera samotność jedynie wtedy, gdy jest w zupełnej harmonii z samym sobą, albo też gdy czuje, że wszyscy ludzie są mu tak obcy, że nawet w tłumie, nawet wśród bliskich czuje się w głębi duszy samotny, zdany na samego siebie.Na cudze błędy patrzymy jak na cudze żony. Mamy z nich dużo więcej radości niż z własnych.Na cudze błędy patrzymy jak na cudze żony. Mamy z nich dużo więcej radości niż ze swoich własnych.Czuję się jak­bym doz­nała zwycięstwa. Zwy­cięstwa nad sobą. Pos­ta­wiono prze­de mną ko­lej­ne wyzwanie, i wy­daję mi się, że mu podołałam. Czuję się jak gdy­bym doz­nała zwycięstwa. Zwy­cięstwa nad sobą. Po­konałam jedną ze swoich słabości. Udało mi się. Czuję się jak­bym doz­nała zwycięstwa. Zwy­cięstwa nad sobą. Od dzi­siaj uwierzę w siebie. Będę tą wiarę trzy­mać moc­no przy so­bie by jej nie puścić.Gdy się dobrnie do siedemdziesiątki, to się je lepiej, śpi głębiej, czuje raźniej, aniżeli wówczas, gdy człowiek ma trzydzieści lat. Jest prawdopodobnie znacznie zdrowiej mieć kobiety w głowie, aniżeli w ramionach...