Gdy człowiek na początku jest pew­ny, kończy na wątpli­wości, a gdy zaczy­na od wątpli­wości, kończy na pewności.


gdy-człowiek-na początku-jest pew­ny-kończy-na wątpli­woś-a gdy-zaczy­na-od wątpli­woś-kończy-na pewnoś
ramón gómez de la sernagdyczłowiekna początkujest pew­nykończyna wątpli­wościa gdyzaczy­naod wątpli­wościna pewnościgdy człowiekczłowiek na początkuna początku jest pew­nykończy na wątpli­wościa gdy zaczy­nazaczy­na od wątpli­wościkończy na pewnościgdy człowiek na początkuczłowiek na początku jest pew­nya gdy zaczy­na od wątpli­wościgdy człowiek na początku jest pew­ny

Gdy człowiek na początku jest pewny, kończy na wątpliwości, a gdy zaczyna od wątpliwości, kończy na pewności.Jeżeli masz wątpli­wości - mów prawdę.Nie ma wątpli­wości, że ziemia nasza nie jest dla aniołów.nieHAiKU Masz wątpli­wości - Nie zrzu­caj na je­sień dnia Opuść siebie... tańcz 2012  Tam, gdzie nie ma choćby cienia wątpli­wości, tam mu­si być ciemno… Ani we śnie, ani na ja­wie nie ma­my wątpli­wości co do rzeczy­wis­tości włas­nych przeżyć.