Gdy człowiek na początku jest pewny, kończy na wątpliwości, a gdy zaczyna od wątpliwości, kończy na pewności.


gdy-człowiek-na-początku-jest-pewny-kończy-na-wątpliwoś-a-gdy-zaczyna-od-wątpliwoś-kończy-na-pewnoś
franciszek bacongdyczłowieknapoczątkujestpewnykończywątpliwościgdyzaczynaodpewnościgdy człowiekczłowiek nana początkupoczątku jestjest pewnykończy nana wątpliwościgdy zaczynazaczyna odod wątpliwościkończy nana pewnościgdy człowiek naczłowiek na początkuna początku jestpoczątku jest pewnykończy na wątpliwościa gdy zaczynagdy zaczyna odzaczyna od wątpliwościkończy na pewnościgdy człowiek na początkuczłowiek na początku jestna początku jest pewnya gdy zaczyna odgdy zaczyna od wątpliwościgdy człowiek na początku jestczłowiek na początku jest pewnya gdy zaczyna od wątpliwości

Gdy człowiek na początku jest pew­ny, kończy na wątpli­wości, a gdy zaczy­na od wątpli­wości, kończy na pewności. -Ramón Gómez de La Serna
gdy-człowiek-na początku-jest pew­ny-kończy-na wątpli­woś-a gdy-zaczy­na-od wątpli­woś-kończy-na pewnoś
Ten, który zaczyna z przekonaniem, kończy pełen wątpliwości, ale gdyby zaczynał wątpiąc, skończyłby będąc pewien. -Francis Bacon
ten-który-zaczyna-z-przekonaniem-kończy-peł-wątpliwoś-ale-gdyby-zaczynał-wątpiąc-skończyłby-będąc-pewien
Mózg to wspaniały organ: zaczyna działać w chwili, gdy się budzimy, a kończy, gdy znajdziemy się w pracy. -Dean Mclaughlin
mózg-to-wspaniały-organ-zaczyna-działać-w-chwili-gdy-ę-budzimy-a-kończy-gdy-znajdziemy-ę-w-pracy
Miesiąc miodowy kończy się z chwilą, gdy pies przynosi mężowi ranne pantofle, a żona zaczyna warczeć. -Zsa Zsa Gabor
miesiąc-miodowy-kończy-ę-z-chwilą-gdy-pies-przynosi-mężowi-ranne-pantofle-a-żona-zaczyna-warczeć
Gdy zrywa się wiatr wątpliwości, przestajemy latać. -Ewa Glińska
gdy-zrywa-ę-wiatr-wątpliwoś-przestajemy-latać