Gdy człowiek stawia sobie granicę tego co zrobi, stawia sobie też granice tego, co może zrobić


gdy-człowiek-stawia-sobie-granicę-tego-co-zrobi-stawia-sobie-też-granice-tego-co-może-zrobić
schwab charlesgdyczłowiekstawiasobiegranicętegocozrobiteżgranicetegomożezrobićgdy człowiekczłowiek stawiastawia sobiesobie granicęgranicę tegotego coco zrobistawia sobiesobie teżteż granicegranice tegoco możemoże zrobićgdy człowiek stawiaczłowiek stawia sobiestawia sobie granicęsobie granicę tegogranicę tego cotego co zrobistawia sobie teżsobie też graniceteż granice tegoco może zrobićgdy człowiek stawia sobieczłowiek stawia sobie granicęstawia sobie granicę tegosobie granicę tego cogranicę tego co zrobistawia sobie też granicesobie też granice tegogdy człowiek stawia sobie granicęczłowiek stawia sobie granicę tegostawia sobie granicę tego cosobie granicę tego co zrobistawia sobie też granice tego

We wszystkich sprawach trzeba, by ludzie wytykali sobie granicę doskonałości, nawet poza sferą tego, co leży w ich mocy.Ktoś, kto pyta, jaki życie ma sens, nigdy się tego nie dowie; odpowiedź zna tylko ten, kto tego pytania nie stawia.Ludzkość stawia sobie zawsze takie zadania, które jest w stanie rozwiązać.Dobroć, która nakłada sobie granice, nie zasługuje na miano dobroci.Tylko nieznane przeraża człowieka. Ale dla tego kto mu stawia czoło, ono już nie jest nieznane.Nie znoszę pożegnań. Mają w sobie tyle utajonego dramatyzmu i tego, co może się stać, i tego, czego najczęściej nie można już odwołać.