Gdy czu­jesz, że skończyły ci się po­mysły, po pros­tu wpad­nij na jeszcze jeden.


gdy-czu­jesz-że skończyły- ę-po­mysły-po pros­-wpad­nij-na jeszcze-jeden
john whitmoregdyczu­jeszże skończyłyci siępo­mysłypo pros­tuwpad­nijna jeszczejedengdy czu­jeszże skończyły ci sięci się po­mysłypo pros­tu wpad­nijwpad­nij na jeszczena jeszcze jedenże skończyły ci się po­mysłypo pros­tu wpad­nij na jeszczewpad­nij na jeszcze jedenpo pros­tu wpad­nij na jeszcze jeden

Coś co czu­jesz dziś z dnia na dzień tak po pros­tu się nie zmieni. -królik xd
coś-co czu­jesz-dziś-z dnia-na dzień-tak-po pros­ ę-nie zmieni
są miej­sca w których po pros­tu czu­jesz szczęście od­działywa­nia  -Cykam
są miej­sca-w których-po-pros­-czu­jesz-szczęście-od­działywa­nia 
Miłując wzajem, gdy kochasz czu­jesz mocniej. Dopasowanie. K.A.Sz. 19.07.2015r. -Cris
miłując-wzajem-gdy-kochasz-czu­jesz-mocniej-dopasowanie-kasz-19072015r