Gdy daję Ci wszystko,to daję Ci siebie. Tyle samo pragnę otrzymać od Ciebie.


gdy-daję-ci-wszystkoto-daję-ci-siebie-tyle-samo-pragnę-otrzymać-od-ciebie
anonimgdydajęwszystkotosiebietylesamopragnęotrzymaćodciebiegdy dajędaję cidaję cici siebietyle samosamo pragnępragnę otrzymaćotrzymać odod ciebiegdy daję cidaję ci siebietyle samo pragnęsamo pragnę otrzymaćpragnę otrzymać odotrzymać od ciebietyle samo pragnę otrzymaćsamo pragnę otrzymać odpragnę otrzymać od ciebietyle samo pragnę otrzymać odsamo pragnę otrzymać od ciebie

Daje się dla samego dawania, a nie po to, by otrzymać coś w zamian. -Richard Carlson
daje-ę-dla-samego-dawania-a-nie-po-to-by-otrzymać-coś-w-zamian
Miłość, co daje siłę wszystko znieść, za wszystko może wystarczyć. -Johann Wolfgang Goethe
miłość-co-daje-łę-wszystko-znieść-za-wszystko-może-wystarczyć
Daje dobrze i dużo, kto wraz z podarkiem daje uśmiech. -Anonim
daje-dobrze-i-żo-kto-wraz-z-podarkiem-daje-uśmiech