Gdy daję Ci wszystko,to daję Ci siebie. Tyle samo pragnę otrzymać od Ciebie.


gdy-daję-ci-wszystkoto-daję-ci-siebie-tyle-samo-pragnę-otrzymać-od-ciebie
anonimgdydajęwszystkotosiebietylesamopragnęotrzymaćodciebiegdy dajędaję cidaję cici siebietyle samosamo pragnępragnę otrzymaćotrzymać odod ciebiegdy daję cidaję ci siebietyle samo pragnęsamo pragnę otrzymaćpragnę otrzymać odotrzymać od ciebietyle samo pragnę otrzymaćsamo pragnę otrzymać odpragnę otrzymać od ciebietyle samo pragnę otrzymać odsamo pragnę otrzymać od ciebie

Daje się dla samego dawania, a nie po to, by otrzymać coś w zamian.Wszystko, co daje rozkosz jest dobre, a wszystko, co rani, jest złe. Nigdy nie odwracałam się plecami od seksu... Przeciętny romans trwa dopóty, dopóki daje rozkosz.[...] Czasami myślę o zakończeniu romansu, który dopiero co rozpoczęłam.Ci, co sądzą, że Bóg nie daje niczego za nic, nie znają Go. Ci, którzy mniemają, iż daje On wszystko za nic, wcale nie znają Go lepiej ani też samych siebie. Dary Boga mają swój początek i koniec, a pośrodku są nasze niezwykle skromne dary i w gruncie rzeczy też do Niego należące.Mały jest kraj, gdy wszys­tko wszys­tkim, wy­daje się uboższe. Piękny jest kraj, gdy wszys­tko wszys­tkim, wy­daje się najmłodsze. Ciężki jest kraj, gdy wszys­tko wszys­tkim, wy­daje się najprostsze. Piękny jest kraj, gdy wszys­tko wszys­tkim, wy­daje się jeszcze złe.Miłość, co daje siłę wszystko znieść, za wszystko może wystarczyć.Daje dobrze i dużo, kto wraz z podarkiem daje uśmiech.