Gdy daje się komuś życie, to powinno mu się zostawić j a k ą ś matkę. Jakąkolwiek. Bądź nieślubną, bądź przybraną.


gdy-daje-ę-komuś-życie-to-powinno-mu-ę-zostawić-j-a-k-ą-ś-matkę-jakąkolwiek-bądź-nieślubną-bądź-przybraną
zbyszko bednorzgdydajesiękomuśżycietopowinnomuzostawićąśmatkęjakąkolwiekbądźnieślubnąbądźprzybranągdy dajedaje sięsię komuśkomuś życiepowinno mumu sięsię zostawićzostawić jś matkębądź nieślubnąbądź przybranągdy daje siędaje się komuśsię komuś życiepowinno mu sięmu się zostawićsię zostawić ją ś matkęgdy daje się komuśdaje się komuś życiepowinno mu się zostawićmu się zostawić jzostawić j a kk ą ś matkęgdy daje się komuś życiepowinno mu się zostawić jsię zostawić j a kzostawić j a k ąa k ą ś matkę

Aby odnieść sukces w interesach bądź śmiały, bądź pierwszy, bądź odmienny. -Henry Marchant
aby-odnieść-sukces-w-interesach-bądź-śmiały-bądź-pierwszy-bądź-odmienny
Bądź roz­trop­na, bądź ro­zum­na, ale nig­dy nie bądź dum­na !  -lovely-girl
bądź-roz­­na-bądź-ro­zum­na-ale-nig­dy-nie bądź-dum­na- 
Bądź odważny, gdy rozum zawodzi, bądź odważny. W ostatecznym rachunku jedynie to się liczy. -Zbigniew Herbert
bądź-odważny-gdy-rozum-zawodzi-bądź-odważny-w-ostatecznym-rachunku-jedynie-to-ę-liczy