Gdy daje się komuś życie, to powinno mu się zostawić j a k ą ś matkę. Jakąkolwiek. Bądź nieślubną, bądź przybraną.


gdy-daje-ę-komuś-życie-to-powinno-mu-ę-zostawić-j-a-k-ą-ś-matkę-jakąkolwiek-bądź-nieślubną-bądź-przybraną
zbyszko bednorzgdydajesiękomuśżycietopowinnomuzostawićąśmatkęjakąkolwiekbądźnieślubnąbądźprzybranągdy dajedaje sięsię komuśkomuś życiepowinno mumu sięsię zostawićzostawić jś matkębądź nieślubnąbądź przybranągdy daje siędaje się komuśsię komuś życiepowinno mu sięmu się zostawićsię zostawić ją ś matkęgdy daje się komuśdaje się komuś życiepowinno mu się zostawićmu się zostawić jzostawić j a kk ą ś matkęgdy daje się komuś życiepowinno mu się zostawić jsię zostawić j a kzostawić j a k ąa k ą ś matkę

Bądź mi... Bądź mi niep­rze­mijającym uśmie­chem słońca Bądź mi skar­bem zam­kniętych źrenic Bądź mi czys­tym szczęściem i prawdą nie­wzburzoną, bez pod­wa­lin cier­pienia. Bez początku, bez końcu. Bądź mi. Tam gdzie ulot­ni się krzyk, stój i złap go. Wsiąkaj za­pach każdej łzy, by uczu­cia nie prze­mijały mi. Świeżością w bez­dechu bądź.Aby odnieść sukces w interesach bądź śmiały, bądź pierwszy, bądź odmienny.Bądź roz­trop­na, bądź ro­zum­na, ale nig­dy nie bądź dum­na ! Bądź odważny, gdy rozum zawodzi, bądź odważny. W ostatecznym rachunku jedynie to się liczy.Bądź wodą moją nie z deszczu nie obok bądź krwią i bądź wodą mną bądź lecz sobą tą drogą nie szedł nikt bo nie mogą przes­tać chcieć bo mieć nie możesz możesz być jedynie i bądź tyl­ko i tyl­ko to wystarczy zrozum już kochasz dziew­czy­no jesienna bądź … ta­ka nienasycona niecodzienna ta­ka … jak na dworze burza z pioru­nami i wichurą która wszys­tko wzburza bądź ... moją obsesją głęboką życia refleksją moim bądź zniewoleniem zdu­mieniem i zwątpieniem ek­stazą bądź i szałem ma­gicznym zaklęciem które be­zus­tannie szeptałem