Gdy dwaj robią to samo, to nie jest to samo.


gdy-dwaj-robią-to-samo-to-nie-jest-to-samo
terencjuszgdydwajrobiątosamoniejestsamogdy dwajdwaj robiąnie jestgdy dwaj robiąrobią to samojest to samodwaj robią to samonie jest to samogdy dwaj robią to samo

Gdy dwaj ro­bią to sa­mo, to nie to samo.Jeżeli dwóch robi to samo, nie jest to samo. Ile głów, tyle zdań.Zamiast mówić, że pracujesz, powiedz polepszam swoje życie. Wówczas możesz robić to samo, ale nie tak samo.Piorun nigdy nie uderza dwa razy w to samo miejsce ale to tylko dlatego że piorunów jest na to za mało ale orzechy zawsze padają w to samo miejsce.Przyjaźń, tak samo jak filozofia czy sztuka, nie jest niezbędna do życia. . . Nie ma żadnej wartości potrzebnej do przetrwania; jest natomiast jedną z tych rzeczy, dzięki którym samo przetrwania nabiera wartości.Gdy w muzyce jeden temat się nie skończył, a drugi zaczyna - to jest fuga; gdy to samo dzieje się w mówieniu, w myśleniu, w robocie - to jest bałagan.