Gdy głupi milczy, za mądrego poczytany bywa.


gdy-głupi-milczy-za-mądrego-poczytany-bywa
salomongdygłupimilczyzamądregopoczytanybywagdy głupigłupi milczyza mądregomądrego poczytanypoczytany bywagdy głupi milczyza mądrego poczytanymądrego poczytany bywaza mądrego poczytany bywa

Gdy głupi mil­czy, za mądre­go poczy­tany bywa.Nie nowina, że głupi mądrego przegadał.Możemy powiedzieć o człowieku, że bywa częściej dobry niż zły, częściej mądry niż głupi, częściej energiczny niż apatyczny, i na odwrót; ale będzie nieprawdą, jeśli powiemy o jakimś człowieku, że jest dobry albo mądry, a o innym, że jest zły albo głupi. A my zawsze w ten sposób dzielimy ludzi. I to jest niesłuszne. Ludzie są jak rzeki: woda jest we wszystkich jednakowa, wszędzie ta sama, ale rzeka bywa wąska, szeroka, spokojna, czysta, zimna, mętna, ciepła. Tak samo bywa z ludźmi. Każdy człowiek ma w sobie zalążki wszystkich ludzkich cech; czasami ujawnia te, czasami znów inne; bywa nieraz zupełnie do siebie niepodobny, pozostając jednakże wciąż sobą.Głupi na głupiego ... - Gdy­bym był tak głupi jak ty, to bym cię przezywał.Mężczyzna, gdy nie ma nic do powiedzenia - milczy. Kobieta śmieje się.Mężczyzna gdy nie ma nic do powiedzenia - milczy, kobieta śmieje się.