Gdy gaśnie w oczach Twa nadziei ostoja, w tle płacz aniołów...  


gdy-gaśnie-w oczach-twa-nadziei-ostoja-w-tle-płacz-aniołów- 
natuuśgdygaśniew oczachtwanadzieiostojatlepłaczaniołów gdy gaśniegaśnie w oczachw oczach twatwa nadzieinadziei ostojaw tletle płaczpłacz aniołówaniołów  gdy gaśnie w oczachgaśnie w oczach twaw oczach twa nadzieitwa nadziei ostojaw tle płacztle płacz aniołówpłacz aniołów  gdy gaśnie w oczach twagaśnie w oczach twa nadzieiw oczach twa nadziei ostojaw tle płacz aniołówtle płacz aniołów  gdy gaśnie w oczach twa nadzieigaśnie w oczach twa nadziei ostojaw tle płacz aniołów  

I długo dusza twa będzie cier­pieć, gdy od­dałeś ją ko­muś bez­powrot­nie. Czas nie ima się by Ci o tym nie przy­pom­nieć. Gra z umysłem Twą karą się stała, prędzej zdechniesz niż się rozpłaczesz. Płacz dla słabych. Wy­soką cenę płaci się, gdy łzy swe pow­strzy­mujesz; ceną du­ma, uno­sisz się nią, ska­zując ciało na nie możność poz­by­cia się żalu i wstrętu do ludzkiej fałszy­wej miłości...  Kiedy coś uparcie gaśnie - zaufaj iskierce nadziei.Kiedy coś upar­cie gaśnie - zaufaj is­kier­ce nadziei.Chór aniołów śpiewał z nieb czeluści, Rozjarzyło się niebo ogromnie. Ojca spytał: Czemuś mnie opuścił? A do Matki wyrzekł: Nie płacz po mnie.Wtedy dłoń twą wziąłem w dłonie moje, w oczach naszych wieczny blask zaświecił i przez świat obłąkany od wojen szliśmy razem jak dwoje dzieci.Gdy gaśnie pa­mięć ludzka, da­lej mówią kamienie.