Gdy grają bogowie, szukają struny nietkniętej przez ludzi.


gdy-grają-bogowie-szukają-struny-nietkniętej-przez-ludzi
dag hammarskjoldgdygrająbogowieszukająstrunynietkniętejprzezludzigdy grajągrają bogowieszukają strunystruny nietkniętejnietkniętej przezprzez ludzigdy grają bogowieszukają struny nietkniętejstruny nietkniętej przeznietkniętej przez ludziszukają struny nietkniętej przezstruny nietkniętej przez ludziszukają struny nietkniętej przez ludzi

sidła zniewoleń mają burzli­we struny grają swą wolność A bogowie grają w kości i nie pytają wcale czy chcesz przyłączyć się do gry. Bogowie kpią sobie z twojego poukładanego życia, nie przejmują się zbytnio ani naszymi planami na przyszłość ani oczekiwaniami. Gdzieś we wszechświecie rzucają kości i przypadkiem wypada twoja kolej. I odtąd zwyciężyć lub przegrać – to tylko kwestia szczęścia.A bogowie grają w kości i nie pytają wcale czy chcesz przyłączyć się do gry (. . . ) Bogowie kpią sobie z twojego poukładanego życia (. . . ) nie przejmują się zbytnio ani naszymi planami na przyszłość ani oczekiwaniami. Gdzieś we wszechświecie rzucają kości i przypadkiem wypada twoja kolej. I odtąd zwyciężyć lub przegrać - to tylko kwestia szczęścia.Wszystkie nasze problemy zostały stworzone przez ludzi i mogą zostać przez ludzi rozwiązane.gdy czas uderza w czar­ne struny a diabeł mówi szach zgasłe minuty przy­wołują duchy one do­dają mi otuchy Ak­tor­stwo dnia codzien­ne­go tym się różni od ak­tor­stwa w teat­rze, że wszys­cy grają przed wszys­tki­mi i wiedzą nawza­jem o so­bie, że grają.