Gdy jest smut­no, płaczą dzieci. Gdy jest żałoba, płaczą dorośli.


gdy-jest smut­no-płaczą-dzieci-gdy-jest żałoba-płaczą-dorośli
kriogdyjest smut­nopłacządziecijest żałobadorośligdy jest smut­nopłaczą dziecigdy jest żałobapłaczą dorośli

Dzieci płaczą gdy są małe. Gdy dorosną - płaczą rodzice.Gdy w cichy wieczór, gdy w cichą noc zabłyśnie księżyc i gwiazdek moc, oczy me płaczą i serce się rwie, a usta szepczą: kocham Cię.Późny­mi no­cami gdy po­wiet­rze pachnie samotnością, Wiatr swym do­tykiem po­cie­sza dusze sprag­nione miłości, Dla nich zos­tała stworzo­na ale­ja, nad który­mi wie­rzby płaczą, Gdzie pogrążają się smut­no w cier­pieniu i w dal z nadzieją patrzą.Rodzi­ce ha­rują - dzieci ba­lują . Rodzi­ce narze­kają - dzieciaki ćpają. Rodzi­ce tłumaczą - dzieciaki płaczą . Rodzi­ce modlą się o cud - dzieci ko­nają u ich stup. A mo­rał z tej baj­ki ta­ki, że dziecię jest naj­ważniej­sze na świecie, nie bo­gac­twa chłam.śnię że pte­rodak­tyl jest barankiem wilk ofiarą a mo­je dzieci nie są  mo­je pot­wo­ry i lal­ki nie płaczą owiń mnie w bawełnę bym już nig­dy nie wy­padła z gniazda - Jeśli chcesz poz­nać człowieka to spójrz na niego w nocy. - Dlacze­go ? - W no­cy ludzie płaczą, w no­cy się tną, w no­cy marzą i modlą się, w no­cy uciekają z do­mu. W no­cy się zabijają. Nie poz­nasz człowieka pat­rząc na niego w dzień, nie poz­nasz go gdy mówi, że jest