Gdy jesteś zły, licz do czterech, gdy jesteś bardzo zły, klnij.


gdy-jesteś-zły-licz-do-czterech-gdy-jesteś-bardzo-zły-klnij
mark twaingdyjesteśzłyliczdoczterechgdybardzoklnijgdy jesteśjesteś złylicz dodo czterechgdy jesteśjesteś bardzobardzo złygdy jesteś złylicz do czterechgdy jesteś bardzojesteś bardzo złygdy jesteś bardzo zły

To, kim naprawdę jesteś, ujawnia się wtedy, gdy jesteś zły lub sfrustrowany.Tak to już jest, że ko­biety złoszczą się, de­ner­wują lub są roz­cza­rowa­ne mężczyz­na­mi z te­go czy in­ne­go po­wodu. To nieu­chron­ne. Im bar­dziej cię przed­tem kochały, tym większy zawód spra­wiasz im na końcu. Da­jesz za mało al­bo za dużo. Zły ko­lor, zły czas, zły gest. Po­wiedz kom­ple­ment, a zbędą cię wzrusze­niem ra­mion lub zimną uwagą ty­pu: „Spos­trze­gaw­czy jesteś”.Gdy jesteś szczęśliwy - nie bądź pyszny, gdy jesteś biedny - nie upokarzaj się.Hej złamasie, to do ciebie mówię, ciebie o to pytam. Co zrobisz, gdyby to do ciebie przyszła tak cholernie brzydka, przyniosła swe ciało jak turystyczna konserwa, oczami wywracała i chciała cię poderwać, to co, co wtedy zrobisz, przecież nie jesteś zły, tylko jesteś dobry, a jeśli to właśnie Chrystus do ciebie przychodzi w kostiumie Patrycji [...]Żyjesz, czujesz - jesteś żyty, jesteś czuty przez innych, a więc jesteś nieszczęśliwie - szczęśliwy.Aby być wielkim mistrzem, musisz uwierzyć, że jesteś najlepszy. Jeżeli nie jesteś, udawaj, że jesteś.