Gdy już żadnemu słowu zaufać nie można, bo słowa okazały się kłamliwe - pozostaje jeszcze Słowo Ewangelii.


gdy-już-żadnemu-słowu-zaufać-nie-można-bo-słowa-okazały-ę-kłamliwe-pozostaje-jeszcze-słowo-ewangelii
stefan wyszyński kardgdyjużżadnemusłowuzaufaćniemożnabosłowaokazałysiękłamliwepozostajejeszczesłowoewangeliigdy jużjuż żadnemużadnemu słowusłowu zaufaćzaufać nienie możnabo słowasłowa okazałyokazały sięsię kłamliwekłamliwepozostajepozostaje jeszczejeszcze słowosłowo ewangeliigdy już żadnemujuż żadnemu słowużadnemu słowu zaufaćsłowu zaufać niezaufać nie możnabo słowa okazałysłowa okazały sięokazały się kłamliwesię kłamliwepozostaje jeszczepozostaje jeszcze słowojeszcze słowo ewangeliigdy już żadnemu słowujuż żadnemu słowu zaufaćżadnemu słowu zaufać niesłowu zaufać nie możnabo słowa okazały sięsłowa okazały się kłamliweokazały się kłamliwepozostaje jeszcze słowopozostaje jeszcze słowo ewangeliigdy już żadnemu słowu zaufaćjuż żadnemu słowu zaufać nieżadnemu słowu zaufać nie możnabo słowa okazały się kłamliwesłowa okazały się kłamliwepozostaje jeszcze słowo ewangelii

Można wiele uczynić, gdy nie można nic zrobić. Można w ruch wprawić wszechmoc, gdy się jest całkowicie bezradnym. Można jeszcze dosięgnąć duszy dzięki wiecznej miłości, nawet gdy została komuś odebrana całkowicie.Żadnemu z tych, którzy nie przykładają większego wysiłku do tego, aby Go znaleźć, i którzy uważają się za bezpiecznych, żadnemu z nich nie udzieli O mocy, aby stali się dziećmi Bożymi.Moje słowa lecą w górę, moja myśl pozostaje na ziemi. Niepoparte myślą słowa nigdy nie wznoszą się do nieba.Już tym rzeczom nazad się trudno wrócić znowu: młodości i czasowi, panieństwu i słowu.Wolność to tylko jeszcze jedno słowo dla tych, którzy nie mają już nic do stracenia.Słowo pozostaje zapisane.