Gdy już dostaniemy się na sam szczyt, upewnijmy się, że rynek o tym wie.


gdy-już-dostaniemy-ę-na-sam-szczyt-upewnijmy-ę-że-rynek-o-tym-wie
jack troutgdyjużdostaniemysięnasamszczytupewnijmysiężerynektymwiegdy jużjuż dostaniemydostaniemy sięsię nana samsam szczytupewnijmy sięże rynekrynek oo tymtym wiegdy już dostaniemyjuż dostaniemy siędostaniemy się nasię na samna sam szczytże rynek orynek o tymo tym wiegdy już dostaniemy sięjuż dostaniemy się nadostaniemy się na samsię na sam szczytże rynek o tymrynek o tym wiegdy już dostaniemy się najuż dostaniemy się na samdostaniemy się na sam szczytże rynek o tym wie

Im mniejszy krytyk, tym większych napastuje autorów, bo zdaje, mu się, że gdy wejdzie na wysoką górę i szczyt jej opluje, będzie od niej wyższy. -Aleksander Świętochowski
im-mniejszy-krytyk-tym-większych-napastuje-autorów-bo-zdaje-mu-ę-że-gdy-wejdzie-na-wysoką-górę-i-szczyt-jej-opluje-będzie-od-niej-wyższy
Gdy ro­biłeś mi pier­wszy zas­trzyk wie­rzyłam, że chcesz mo­jego szczęścia. Ale ty wie­działeś, że mnie za­bijesz i cie­szyłeś się, że kiedyś nie będziesz umierać sam. -WhiteAngel ♥
gdy-ro­biłeś-mi pier­wszy-zas­trzyk-wie­rzyłam-że chcesz-mo­jego-szczęścia-ale ty wie­działeś-że mnie-za­bijesz-i cie­szyłeś