Gdy kobieta odmawia miłości, a proponuje ci przyjaźń, nie bierz tego za odmowę; znaczy to, że chce postępować według kolejności.


gdy-kobieta-odmawia-miłoś-a-proponuje-przyjaźń-nie-bierz-tego-za-odmowę-znaczy-to-że-chce-postępować-według-kolejnoś
moliergdykobietaodmawiamiłościproponujeprzyjaźńniebierztegozaodmowęznaczytożechcepostępowaćwedługkolejnościgdy kobietakobieta odmawiaodmawia miłościproponuje cici przyjaźńnie bierzbierz tegotego zaza odmowęże chcechce postępowaćpostępować wedługwedług kolejnościgdy kobieta odmawiakobieta odmawia miłościa proponuje ciproponuje ci przyjaźńnie bierz tegobierz tego zatego za odmowęże chce postępowaćchce postępować wedługpostępować według kolejnościgdy kobieta odmawia miłościa proponuje ci przyjaźńnie bierz tego zabierz tego za odmowęże chce postępować wedługchce postępować według kolejnościnie bierz tego za odmowęże chce postępować według kolejności

Gdy ko­bieta od­ma­wia miłości, a pro­ponu­je ci przy­jaźń, nie bierz te­go za od­mowę; znaczy to, że chce postępo­wać według kolejności.Kobieta staje się przyjacielem mężczyzny według następującej kolejności: najpierw kompani, później kochankowie, a następnie tylko przyjaciele.Bierz od świata to, co ci daje, ale nie domagaj się tego, czego ci dać nie chce. Natomiast prosić możesz zawsze.Najlepszy sposób na osiągnięcie sukcesu to postępować według rad, które dajemy innym.Najlepszy sposób na osiągnięcie sukcesu to postępować według rad, które dajemy innymNie należy ludzi sądzić według ich przekonań, lecz według tego, co przekonania te z nich czynią.