Gdy mężczyzna utrzymuje kilka samochodów, to jest to dla niego uczuciowy odpowiednik haremu.


gdy-mężczyzna-utrzymuje-kilka-samochodów-to-jest-to-dla-niego-uczuciowy-odpowiednik-haremu
john hallibartongdymężczyznautrzymujekilkasamochodówtojestdlaniegouczuciowyodpowiednikharemugdy mężczyznamężczyzna utrzymujeutrzymuje kilkakilka samochodówdla niegoniego uczuciowyuczuciowy odpowiednikodpowiednik haremugdy mężczyzna utrzymujemężczyzna utrzymuje kilkautrzymuje kilka samochodówjest to dladla niego uczuciowyniego uczuciowy odpowiednikuczuciowy odpowiednik haremugdy mężczyzna utrzymuje kilkamężczyzna utrzymuje kilka samochodówjest to dla niegodla niego uczuciowy odpowiednikniego uczuciowy odpowiednik haremugdy mężczyzna utrzymuje kilka samochodówjest to dla niego uczuciowydla niego uczuciowy odpowiednik haremu

Nie ma na świecie milszej rzeczy niż miłość kobiety, gdy komu przypadnie w udziale. Gdy mężczyzna kobietę kocha, jest ona dla niego najpiękniejsza i najmilsza. -Marcin Luter
nie-na-świecie-milszej-rzeczy-ż-miłość-kobiety-gdy-komu-przypadnie-w-udziale-gdy-mężczyzna-kobietę-kocha-jest-ona-dla-niego-najpiękniejsza
Pogląd, że mężczyzna nie może stale kochać tej samej kobiety, jest tak samo fałszywy jak pogląd, że skrzypek dla odegrania tego samego utworu musi mieć kilka instrumentów. -Aleksander Spoerl
pogląd-że-mężczyzna-nie-może-stale-kochać-tej-samej-kobiety-jest-tak-samo-fałszywy-jak-pogląd-że-skrzypek-dla-odegrania-tego-samego-utworu
Pogląd, że mężczyzna nie może stale kochać tej samej kobiety, jest tak samo fałszywy, jak pogląd, że skrzypek dla odegrania tego samego utworu musi mieć kilka instrumentów. -Aleksander Spoerl
pogląd-że-mężczyzna-nie-może-stale-kochać-tej-samej-kobiety-jest-tak-samo-fałszywy-jak-pogląd-że-skrzypek-dla-odegrania-tego-samego-utworu
Kto nie potrafi być szczęśliwy z mężczyzną, wcale nie musi być nieszczęśliwy bez niego. A jeśli jest inaczej, powodem nie jest mężczyzna. -Angelika Aliti
kto-nie-potrafi-być-szczęśliwy-z-mężczyzną-wcale-nie-musi-być-nieszczęśliwy-bez-niego-a-śli-jest-inaczej-powodem-nie-jest-mężczyzna
Mężczyzna chętnie zapłaci za rozwód nawet sto tysięcy, żeby uwolnić się od uczuć żony, które nie warte były dla niego dwóch groszy. -Dorothy Parker
mężczyzna-chętnie-zapłaci-za-rozwód-nawet-sto-tysięcy-żeby-uwolnić-ę-od-uczuć-żony-które-nie-warte-były-dla-niego-dwóch-groszy
Nadzieja jest wiarą ukierunkowaną w czasie ku przyszłości. To nadprzyrodzony odpowiednik decyzji wytrwania w cnocie. -Simone Weil
nadzieja-jest-wiarą-ukierunkowaną-w-czasie-ku-przyszłoś-to-nadprzyrodzony-odpowiednik-decyzji-wytrwania-w-cnocie