Gdy mędrzec zna początek spra­wy, zna także jej koniec.


gdy-mędrzec-zna-początek-spra­wy-zna-także-jej-koniec
talmudgdymędrzecznapoczątekspra­wytakżejejkoniecgdy mędrzecmędrzec znazna początekpoczątek spra­wyzna takżetakże jejjej koniecgdy mędrzec znamędrzec zna początekzna początek spra­wyzna także jejtakże jej koniecgdy mędrzec zna początekmędrzec zna początek spra­wyzna także jej koniecgdy mędrzec zna początek spra­wy

Przyjaciel to ktoś, kto zna twoje możliwości i pomaga ci rozwinąć je w najwyższym stopniu. Zna on także twoje ograniczenia i ostrzega Cię przed różnymi przedsięwzięciami. -John Ching - Hsiung Wu
przyjaciel-to-ktoś-kto-zna-twoje-możliwoś-i-pomaga-rozwinąć-w-najwyższym-stopniu-zna-on-także-twoje-ograniczenia-i-ostrzega-cię-przed
Bóg zna świat, gdyż za­myślił go w swo­jej głowie jak­by z zewnątrz, za­nim go stworzył, my zaś za­sady świata nie zna­my, gdyż żyje­my w środ­ku i ogląda­my już stworzony. -Umberto Eco
bóg-zna-świat-gdyż-za­myślił-go w swo­jej-głowie-jak­by-z zewnątrz-za­nim-go stworzył-my zaś-za­sady-świata-nie zna­my-gdyż
Każde życie jest śmieszne, gdy zna się je dość dobrze. Jeżeli zna się je jeszcze lepiej, jest poważne i straszliwe. -Elias Canetti
każde-życie-jest-śmieszne-gdy-zna-ę-dość-dobrze-jeżeli-zna-ę-jeszcze-lepiej-jest-poważne-i-straszliwe