Gdy masz już je­den nóż w ple­cach, każdy następny wbi­jasz innym.


gdy-masz-już-­den-nóż-w ple­cach-każdy-następny-wbi­jasz-innym
papillondenuitgdymaszjużje­dennóżw ple­cachkażdynastępnywbi­jaszinnymgdy maszmasz jużjuż je­denje­den nóżnóż w ple­cachkażdy następnynastępny wbi­jaszwbi­jasz innymgdy masz jużmasz już je­denjuż je­den nóżje­den nóż w ple­cachkażdy następny wbi­jasznastępny wbi­jasz innymgdy masz już je­denmasz już je­den nóżjuż je­den nóż w ple­cachkażdy następny wbi­jasz innymgdy masz już je­den nóżmasz już je­den nóż w ple­cach

sta­wiając opór wbi­jasz klin we włas­ne rozłupanie Naj­gorzej się czuję gdy każde­go dnia mówisz mi o tym jak bar­dzo ją kochasz. Gdy mówisz mi że nie masz od­wa­gi po­wie­dzieć po­wie­dzieć jej ja­ka jest wspa­niała. Ja ci mówię żebyś próbo­wał, żebyś był szczęśli­wy. I nie chcesz być szczęśli­wy bo nie ma jej przy to­bie. Nie widzisz że płaczę, nie poz­wolę ci zo­baczyć moich łez. I szty­letów które każde­go dnia wbi­jasz w mo­je serce...Słowa chy­ba bar­dziej ra­nią niż nóż wbi­ty w plecy Praw­dzi­wi przy­jaciele wbi­jają ci nóż tyl­ko od przodu.Kiedy przyj­dzie co do cze­go, wbi­je ci nóż w ser­ce, a po­tem spo­koj­nie zje kolację.