Gdy nad­chodzą ta­kie dni, Kiedy piszę, Kiedy płacze, Kiedy myślę, A ser­ce wol­niej kołacze ... Wierzę w to, że kiedyś Ci wybaczę.


gdy-nad­chodzą-­kie-dni-kiedy-piszę-kiedy-płacze-kiedy-myślę-a-ser­-wol­niej-kołacze-wierzę w to-że kiedyś-ci wybaczę
andreegdynad­chodząta­kiednikiedypiszępłaczemyślęser­cewol­niejkołaczewierzę w toże kiedyści wybaczęgdy nad­chodząnad­chodzą ta­kieta­kie dnikiedy piszękiedy płaczekiedy myślęser­ce wol­niejwol­niej kołaczekołaczewierzę w toże kiedyś ci wybaczęgdy nad­chodzą ta­kienad­chodzą ta­kie dnia ser­ce wol­niejser­ce wol­niej kołaczewol­niej kołaczekołacze wierzę w togdy nad­chodzą ta­kie dnia ser­ce wol­niej kołaczeser­ce wol­niej kołaczewol­niej kołacze wierzę w toa ser­ce wol­niej kołaczeser­ce wol­niej kołacze wierzę w to

Cza­sem nad­chodzą ta­kie dni kiedy masz ochotę krzyknąć na cały głos:
cza­sem-nad­chodzą-­kie-dni-kiedy-masz-ochotę-krzyknąć-na cały-głos-ha­lo-ludzie-jes­tem-­­na- ale-nie możesz-bo wiesz-że każdy
Kiedy mówię pro­siłabym o słuchanie Kiedy piszę pro­siłabym o odpowiedź Kiedy coś Ci ofiaro­wuję nie liczę na nic oprócz dziękuję  -AgniM
kiedy-mówię-pro­łabym-o słuchanie-kiedy-piszę-pro­łabym-o odpowiedź-kiedy-coś-ci ofiaro­wuję-nie liczę-na nic-oprócz-dziękuję 
Biedny brylancik z człowieka, bo w sam płacz jest oprawny; kiedy się rodzi, to on płacze, a kiedy umiera, to za nim płaczą. -Alojzy Żółkowski
biedny-brylancik-z-człowieka-bo-w-sam-płacz-jest-oprawny-kiedy-ę-rodzi-to-on-płacze-a-kiedy-umiera-to-za-nim-płaczą