Gdy nas kochają, to naprawdę nie nas, ale gdy mają nas dość, to na pewno nas.


gdy-nas-kochają-to-naprawdę-nie-nas-ale-gdy-mają-nas-dość-to-na-pewno-nas
paul geraldygdynaskochajątonaprawdęnienasalegdymajądośćnapewnonasgdy nasnas kochająnaprawdę nienie nasale gdygdy mająmają nasnas dośćna pewnopewno nasgdy nas kochająnaprawdę nie nasale gdy majągdy mają nasmają nas dośćna pewno nasale gdy mają nasgdy mają nas dośćale gdy mają nas dość

Dzielą Nas ludzie! Dzielą Nas opi­nie! Dzielą Nas emoc­je!Dzielą Nas uczu­cia! Dzielą Nas spoj­rze­nia! Dzieli Nas wstyd! Dzieli Nas zbyt wiele...Tylko jedna rzecz jest gorsza niż gdy o nas mówią, a mianowicie, gdy o nas nie mówią.Do najpiękniejszych cnót człowieka należy zdolność przebaczania. Zemsta niszczy zarówno wroga, jak i nas samych, nas samych o tyle groźniej, że pustoszy naszą duszę, gdy wrogowi możemy odpłacić tylko szkodą cielesną. Przebaczenie nas pomnaża.Za wielkie szczęście, jakie spływa na nas z naszej miłości, bądźmy dobrzy dla tych, co nas kochają.Trudniej jest być wiernym ukochanej, gdy nas uszczęśliwia, niż kiedy nas trzyma z dala.To co jest nam wspólne. To co nas łączy, to co jest wielkie, to co jest nieograniczone - jest Prawdziwe. Natomiast to wszystko co nas różni i nas dzieli, czyli rozmaite sposoby wyrazu, różne style, kolory skóry, charaktery, temperamenty, płeć - to są rzeczy pozorne. Tak naprawdę jesteśmy jednością!