Gdy nas kochają, to naprawdę nie nas, ale gdy mają nas dość, to na pewno nas.


gdy-nas-kochają-to-naprawdę-nie-nas-ale-gdy-mają-nas-dość-to-na-pewno-nas
paul geraldygdynaskochajątonaprawdęnienasalegdymajądośćnapewnonasgdy nasnas kochająnaprawdę nienie nasale gdygdy mająmają nasnas dośćna pewnopewno nasgdy nas kochająnaprawdę nie nasale gdy majągdy mają nasmają nas dośćna pewno nasale gdy mają nasgdy mają nas dośćale gdy mają nas dość

Dzielą Nas ludzie! Dzielą Nas opi­nie! Dzielą Nas emoc­je!Dzielą Nas uczu­cia! Dzielą Nas spoj­rze­nia! Dzieli Nas wstyd! Dzieli Nas zbyt wiele... -kate-em
dzielą-nas-ludzie-dzielą-nas-opi­nie-dzielą-nas-emoc­dzielą-nas-uczu­cia-dzielą-nas-spoj­rze­nia-dzieli-nas-wstyd-dzieli-nas-zbyt-wiele
Tylko jedna rzecz jest gorsza niż gdy o nas mówią, a mianowicie, gdy o nas nie mówią. -Oscar Wilde
tylko-jedna-rzecz-jest-gorsza-ż-gdy-o-nas-mówią-a-mianowicie-gdy-o-nas-nie-mówią
Za wielkie szczęście, jakie spływa na nas z naszej miłości, bądźmy dobrzy dla tych, co nas kochają. -Irena Solska
za-wielkie-szczęście-jakie-spływa-na-nas-z-naszej-miłoś-bądźmy-dobrzy-dla-tych-co-nas-kochają
Trudniej jest być wiernym ukochanej, gdy nas uszczęśliwia, niż kiedy nas trzyma z dala. -Francois de la Rochefoucauld
trudniej-jest-być-wiernym-ukochanej-gdy-nas-uszczęśliwia-ż-kiedy-nas-trzyma-z-dala