Gdy nie mamy do kogo wracać, wracajmy do siebie.


gdy-nie-mamy-do-kogo-wracać-wracajmy-do-siebie
teresa nietykszagdyniemamydokogowracaćwracajmysiebiegdy nienie mamymamy dodo kogokogo wracaćwracajmy dodo siebiegdy nie mamynie mamy domamy do kogodo kogo wracaćwracajmy do siebiegdy nie mamy donie mamy do kogomamy do kogo wracaćgdy nie mamy do kogonie mamy do kogo wracać

Najstraszniejsze jest nienawidzić siebie, wstydzić się siebie, a jednak nie móc od siebie uciec, wciąż do siebie wracać i dlatego siebie przeklinać.Koronę mamy nie od kogo innego tylko od Boga.Nasi śmiertelni wrogowie nie zdają sobie sprawy, że posiadając ich mamy dla kogo żyć.Nasi śmiertelni wrogowie nie zdają sobie sprawy, że posiadając ich, mamy dla kogo żyć.Nie mamy żadnego prawa być niezadowoleni z życia. Jeśli wydaje się nam, że jesteśmy z niego niezadowoleni, znaczy to, że mamy podstawy, aby być niezadowoleni z siebie.Gdy zaczęło się źle dziać, uświado­miłam so­bie, że jes­tem sa­ma, że nie ma ni­kogo, kto odeb­rałby te­lefon i po­cie­szył mnie pa­roma słowa­mi. Nie ma ni­kogo, kto poświęciłby mi czas, by mnie wes­przeć. Z prob­le­mami jes­tem sa­ma, gdy in­ni mają prob­le­my, służę po­mocą. Naiwność.. * z mo­jego moblo 18.03.2012