Gdy nie potrafi się atakować myśli, atakujemy jego autora.


gdy-nie-potrafi-ę-atakować-myśli-atakujemy-jego-autora
paul ambroise valerygdyniepotrafisięatakowaćmyśliatakujemyjegoautoragdy nienie potrafipotrafi sięsię atakowaćatakować myśliatakujemy jegojego autoragdy nie potrafinie potrafi siępotrafi się atakowaćsię atakować myśliatakujemy jego autoragdy nie potrafi sięnie potrafi się atakowaćpotrafi się atakować myśligdy nie potrafi się atakowaćnie potrafi się atakować myśli

By­wają myśli tak głębo­kie, że są w sta­nie pogrążyć autora.Bywają myśli tak głębokie, że pogrążają autora.Jeśli ktoś nie potrafi sformułować czegoś, to znaczy, że nie wie, jeśli wyraża się mętnie, znaczy to, że myśli ma mętne, jeśli nie znajduje słow, by się wypowiedzieć, znaczy to, że nie myśli w ogóle.Największą władzę nad mężczyzną ma kobieta, która wprawdzie nie oddaje mu się, ale potrafi utrzymać go w wierze, iż odwzajemnia jego miłość.Jeśli ktoś potrafi napisać lepszą książkę, głosić lepsze kazania i zbudować lepszą pułapkę na myszy niż jego sąsiad, to choćby zbudował swój dom w leśnej głuszy, świat i tak wydepcze ścieżkę do jego drzwi.gdy w płoche myśli chwytasz dniem całym czu­je w sobie niczym wib­racje po­zytyw­ne nieod­kry­te pro­mienie słońca nieśmiałość zuchwa­le się kładzie w pieleszach mo­jego serca bo z rzad­ka spoj­rze­niem raczysz myśląc że go nie odnajdę lecz gdy słuchy dobiegną szyb­ciej niż praw­dy dźwięki za­nikam trzymana jak lód na języku niedo­powie­dziana