Gdy nie stać nas na miłość, stać nas zawsze na zazdrość.


gdy-nie-stać-nas-na-miłość-stać-nas-zawsze-na-zazdrość
maria dąbrowskagdyniestaćnasnamiłośćzawszezazdrośćgdy nienie staćstać nasnas nana miłośćstać nasnas zawszezawsze nana zazdrośćgdy nie staćnie stać nasstać nas nanas na miłośćstać nas zawszenas zawsze nazawsze na zazdrośćgdy nie stać nasnie stać nas nastać nas na miłośćstać nas zawsze nanas zawsze na zazdrośćgdy nie stać nas nanie stać nas na miłośćstać nas zawsze na zazdrość

Zna­leźć złoty śro­dek nie znaczy od­rzu­cić skraj­ności, lecz stać sta­bil­nie, gdy one w nas tańczą... -Papillondenuit
zna­źć-złoty-śro­dek-nie znaczy-od­rzu­ć-skraj­noś-lecz-stać-sta­bil­nie-gdy-one-w nas-ńczą
Nie stać nas nawet, by długo być nieszczęśliwymi. -Francois Chateaubriand
nie-stać-nas-nawet-by-długo-być-nieszczęśliwymi
i nikt z nas nie wie co się jut­ro może stać  -samothnick
i nikt-z nas-nie wie-co ę-jut­ro-może-stać 
Gdy nas kochają, to naprawdę nie nas, ale gdy mają nas dość, to na pewno nas. -Paul Geraldy
gdy-nas-kochają-to-naprawdę-nie-nas-ale-gdy-mają-nas-dość-to-na-pewno-nas