gdy oba­wiam się, że przeg­ram życie wpat­ruję się wnik­li­wie we współczesność dla której nie zeszma­cić się to już sukces a wte­dy strach o własną przyszłość za­mienia się w strach o ludzkość 


gdy-oba­wiam-ę-że przeg­ram-życie-wpat­ruję ę-wnik­li­wie-we współczesność-dla-której nie-zeszma­ć-ę-to już-sukces-a-wte­dy
thrillofitgdyoba­wiamsięże przeg­ramżyciewpat­ruję sięwnik­li­wiewe współczesnośćdlaktórej niezeszma­cićsięto jużsukceswte­dystracho własnąprzyszłośćza­mieniao ludzkość gdy oba­wiamoba­wiam sięże przeg­ram życieżycie wpat­ruję sięwpat­ruję się wnik­li­wiewnik­li­wie we współczesnośćwe współczesność dladla której niektórej nie zeszma­cićzeszma­cić sięsię to jużto już sukceswte­dy strachstrach o własnąo własną przyszłośćprzyszłość za­mieniaza­mienia sięw strachstrach o ludzkość gdy oba­wiam sięże przeg­ram życie wpat­ruję siężycie wpat­ruję się wnik­li­wiewpat­ruję się wnik­li­wie we współczesnośćwnik­li­wie we współczesność dlawe współczesność dla której niedla której nie zeszma­cićktórej nie zeszma­cić sięzeszma­cić się to jużsię to już sukcessukces a wte­dya wte­dy strachwte­dy strach o własnąstrach o własną przyszłośćo własną przyszłość za­mieniaprzyszłość za­mienia sięza­mienia się wsię w strachw strach o ludzkość 

Nie możemy bać się przeszłości. Strach jest związany z przyszłością. A skoro przyszłość jest w naszych RĘKACH, strach musi być czymś związanym z GŁOWĄ. -Tom Payne
nie-możemy-bać-ę-przeszłoś-strach-jest-związany-z-przyszłośą-a-skoro-przyszłość-jest-w-naszych-rĘkach-strach-musi-być-czymś
Cza­sami trze­ba się zeszma­cić żeby do­cenić pres­tiż. Na­zywam to zeszma­ceniem kontrolowanym. -daniello
cza­sami-trze­ba ę-zeszma­ć-żeby-do­cenić-pres­tiż-na­zywam to zeszma­ceniem-kontrolowanym