Gdy od­czu­wamy brak sa­mych siebie, wszys­tkiego nam brak.


gdy-od­czu­wamy-brak-­mych-siebie-wszys­tkiego-nam-brak
johann wolfgang goethegdyod­czu­wamybraksa­mychsiebiewszys­tkiegonambrakgdy od­czu­wamyod­czu­wamy brakbrak sa­mychsa­mych siebiewszys­tkiego namnam brakgdy od­czu­wamy brakod­czu­wamy brak sa­mychbrak sa­mych siebiewszys­tkiego nam brakgdy od­czu­wamy brak sa­mychod­czu­wamy brak sa­mych siebiegdy od­czu­wamy brak sa­mych siebie

Brak mi Twoich ust. Brak mi Twego uśmiechu. Brak mi Twych słodkich dotyków. Tak bardzo brak mi Ciebie.Nie brak nam spot­kań na szczy­cie. Je­dyną rzeczą, ja­kiej nam brak, to wy­nik tych spotkań.Nie brak nam spotkań na szczycie. Jedyną rzeczą, jakiej nam brak, to wynik tych spotkań.bo brak mi sił, gdy brak Ciebie... kłam­stwem jest, że wstał świt... gdy nie ma Ciebie...Zauważ ,że brak Je­go od­czu­wasz do­piero gdy zo­baczysz go przy­tulo­nym z inną.. Wte­dy widzisz co bez­powrot­nie utraciłaś.Wolność i zdrowie są do siebie podobne; zna się dobrze ich cenę, kiedy nam ich brak.