Gdy Pan potrząsa drzewem twojego życia tak, że liście spadają, wtedy pragnie tylko tego, abyś przez gołe gałęzie tym lepiej widział błękit nieba.


gdy-pan-potrzą-drzewem-twojego-życia-tak-że-liście-spadają-wtedy-pragnie-tylko-tego-abyś-przez-gołe-gałęzie-tym-lepiej-widział-błękit
frommelgdypanpotrząsadrzewemtwojegożyciatakżeliściespadająwtedypragnietylkotegoabyśprzezgołegałęzietymlepiejwidziałbłękitniebagdy panpan potrząsapotrząsa drzewemdrzewem twojegotwojego życiażycia także liścieliście spadająwtedy pragniepragnie tylkotylko tegoabyś przezprzez gołegołe gałęziegałęzie tymtym lepiejlepiej widziałwidział błękitbłękit niebagdy pan potrząsapan potrząsa drzewempotrząsa drzewem twojegodrzewem twojego życiatwojego życia także liście spadająwtedy pragnie tylkopragnie tylko tegoabyś przez gołeprzez gołe gałęziegołe gałęzie tymgałęzie tym lepiejtym lepiej widziałlepiej widział błękitwidział błękit niebagdy pan potrząsa drzewempan potrząsa drzewem twojegopotrząsa drzewem twojego życiadrzewem twojego życia takwtedy pragnie tylko tegoabyś przez gołe gałęzieprzez gołe gałęzie tymgołe gałęzie tym lepiejgałęzie tym lepiej widziałtym lepiej widział błękitlepiej widział błękit niebagdy pan potrząsa drzewem twojegopan potrząsa drzewem twojego życiapotrząsa drzewem twojego życia takabyś przez gołe gałęzie tymprzez gołe gałęzie tym lepiejgołe gałęzie tym lepiej widziałgałęzie tym lepiej widział błękittym lepiej widział błękit nieba

Nieszczęścia spadają tylko na tego, kto się ich boi, zaś tego, kto wychodzi im naprzeciw - omijają.Zatrzyj ręce i weź się do roboty. Krew zacznie ci lepiej krążyć, a umysł lepiej pracować. Przepływ życia w tkankach szybko wypędzi z twojego umysłu zmartwienia. To najtańsze lekarstwo jakie istnieje na ziemi - i jedno z najlepszych.Wy­ciągam do ciebie dłoń w noc straszliwą noc i czuję jej głodu syk Chciałabym tak abyś był abyś mi w mym sercu tlił... A na licu żebyś uj­rzeć mógł pąki róż te przez ciebie i dla ciebie... Gdy­by nie te 20 km...Największą umiejętnością życia - i najrzadszą - jest uznanie tego, kim jesteśmy, robienie tego, co umiemy, i tylko tego - i znalezienie w tym szczęścia.Siądź w pierwszym rzędzie życia. Będziesz lepiej widział, co się dzieje na scenie.Rządy dotrzymują słowa tylko wtedy, gdy są do tego zmuszone lub gdy jest to dla nich korzystne.