Gdy przyrzekniesz komuś miłość, nie każ w ciągłej żyć rozterce. Lepiej wpaść w głębokie doły, niż poranić komuś serce.


gdy-przyrzekniesz-komuś-miłość-nie-każ-w-ągłej-żyć-rozterce-lepiej-wpaść-w-głębokie-doły-ż-poranić-komuś-serce
anonimgdyprzyrzeknieszkomuśmiłośćniekażciągłejżyćroztercelepiejwpaśćgłębokiedołyniżporanićsercegdy przyrzeknieszprzyrzekniesz komuśkomuś miłośćnie każkaż ww ciągłejciągłej żyćżyć roztercelepiej wpaśćwpaść ww głębokiegłębokie dołyniż poranićporanić komuśkomuś sercegdy przyrzekniesz komuśprzyrzekniesz komuś miłośćnie każ wkaż w ciągłejw ciągłej żyćciągłej żyć roztercelepiej wpaść wwpaść w głębokiew głębokie dołyniż poranić komuśporanić komuś sercegdy przyrzekniesz komuś miłośćnie każ w ciągłejkaż w ciągłej żyćw ciągłej żyć roztercelepiej wpaść w głębokiewpaść w głębokie dołyniż poranić komuś sercenie każ w ciągłej żyćkaż w ciągłej żyć roztercelepiej wpaść w głębokie doły

Miłość jest pragnieniem, aby komuś coś dawać - a nie otrzymywać. -Bertold Brecht
miłość-jest-pragnieniem-aby-komuś-coś-dawać-a-nie-otrzymywać
Miłość to skarb, który często dajemy komuś, kto nie chce go wziąć, a jednocześnie pragnie posiadać. -W. Grzeszczuk
miłość-to-skarb-który-często-dajemy-komuś-kto-nie-chce-go-wziąć-a-jednocześnie-pragnie-posiadać
Większego trzeba rozumu aby czyjejś mądrej rady posłuchać, niż by jej komuś udzielić. -Maryla Wolska
większego-trzeba-rozumu-aby-czyjejś-mądrej-rady-posłuchać-ż-by-jej-komuś-udzielić
Większego trzeba rozumu, aby czyjejś dobrej rady posłuchać, niż aby, jej komuś udzielić. -Maryla Wolska
większego-trzeba-rozumu-aby-czyjejś-dobrej-rady-posłuchać-ż-aby-jej-komuś-udzielić
Kobieta jest raczej stworzona, aby być kochaną, niż aby kochać, na kształt kwiatów, co same nie czują zgoła swej woni, lecz komuś dają ją czuć. Kobiety są to istotnie kwiaty w miłości. -Alfonso Esquiros
kobieta-jest-raczej-stworzona-aby-być-kochaną-ż-aby-kochać-na-kształt-kwiatów-co-same-nie-czują-zgoła-swej-woni-lecz-komuś-dają-ją-czuć