Gdy uczyć będziemy ludzi, jak powinni myśleć, a nie co powinni myśleć, to unikniemy wielu nieporozumień.


gdy-uczyć-będziemy-ludzi-jak-powinni-myść-a-nie-co-powinni-myść-to-unikniemy-wielu-nieporozumień
alec guinessgdyuczyćbędziemyludzijakpowinnimyślećniecotounikniemywielunieporozumieńgdy uczyćuczyć będziemybędziemy ludzijak powinnipowinni myślećnie coco powinnipowinni myślećunikniemy wieluwielu nieporozumieńgdy uczyć będziemyuczyć będziemy ludzijak powinni myśleća nie conie co powinnico powinni myślećunikniemy wielu nieporozumieńgdy uczyć będziemy ludzia nie co powinninie co powinni myśleća nie co powinni myśleć

Ludzie mniej powinni myśleć o tym, co powinni robić, a więcej o tym, czym powinni być.Uczyć się i nie myśleć to strata czasu, myśleć i nie uczyć się to niebezpieczeństwoWielu ludzi jest nieszczęśliwych, ponieważ nie potrafi abstrakcyjnie myśleć.Wielu ludzi prędzej by umarło, niż zaczęło myśleć i rzeczy­wiście tak robią.Dobrym opanowaniem sztuki miłości legitymują się na ogół podrywacze i żigolacy. Ci przyzwoici powinni się od nich uczyć, a skoro tego nie robią, są bandą kretynów.Trud­niej jest cza­sami nie myśleć, niż myśleć.