Gdy uderzył mieczem w pierś przeciwnika, zachwycił się dźwiękiem zbroi. To go zgubiło. Tak giną romantycy.


gdy-uderzył-mieczem-w-pierś-przeciwnika-zachwycił-ę-dźwiękiem-zbroi-to-go-zgubiło-tak-giną-romantycy
stanisław jerzy lecgdyuderzyłmieczempierśprzeciwnikazachwyciłsiędźwiękiemzbroitogozgubiłotakginąromantycygdy uderzyłuderzył mieczemmieczem ww pierśpierś przeciwnikazachwycił sięsię dźwiękiemdźwiękiem zbroigo zgubiłotak ginąginą romantycygdy uderzył mieczemuderzył mieczem wmieczem w pierśw pierś przeciwnikazachwycił się dźwiękiemsię dźwiękiem zbroitak giną romantycygdy uderzył mieczem wuderzył mieczem w pierśmieczem w pierś przeciwnikazachwycił się dźwiękiem zbroigdy uderzył mieczem w pierśuderzył mieczem w pierś przeciwnika

Nic tak nie wzmaga sił przeciwnika, jak wyrządzona mu krzywda. -Ignacy Paderewski
nic-tak-nie-wzmaga-ł-przeciwnika-jak-wyrządzona-mu-krzywda
Najtrudniej jest znaleźć to, czego się nie zgubiło. -Teresa Nietyksza
najtrudniej-jest-znaleźć-to-czego-ę-nie-zgubiło
Romantycy nie wymyślili nieszczęśliwej miłości. -Anonim
romantycy-nie-wymyślili-nieszczęśliwej-miłoś
Za­dana mieczem Ra­na zrośnie się, to fakt Lecz bo­li strasznie  -Taiyono Kudarashi
za­dana-mieczem-ra­na-zrośnie-ę-to fakt-lecz-bo­li-strasznie 
To straszne, gdy anioły giną od środków antymolowych!  -Jan Czarny
to straszne-gdy-anioły-giną-od środków-antymolowych