Gdy ustaje tolerancja dla tolerancji, nastaje tolerancja przemocy.


gdy-ustaje-tolerancja-dla-tolerancji-nastaje-tolerancja-przemocy
tadeusz kotarbińskigdyustajetolerancjadlatolerancjinastajeprzemocygdy ustajeustaje tolerancjatolerancja dladla tolerancjinastaje tolerancjatolerancja przemocygdy ustaje tolerancjaustaje tolerancja dlatolerancja dla tolerancjinastaje tolerancja przemocygdy ustaje tolerancja dlaustaje tolerancja dla tolerancjigdy ustaje tolerancja dla tolerancji

Tolerancja to dążenie do zrozumienia innych.Prześladowanie podsyca wiarę; tolerancja usypia ją.Tolerancja jest tylko inną nazwą obojętności.Tolerancja jest przestępstwem jeśli dotyczy zła.Tolerancja jest największym darem umysłu, a wymaga takiego samego wysiłku mózgu, co utrzymanie równowagi na rowerze.Tolerancja jest to gotowość przyznania przedstawicielowi innego światopoglądu tej samej dozy inteligencji i dobrej woli, co sobie.