Gdy w ser­cu niesiesz uczu­cie ser­deczności - dob­ro promujesz... Krys­ty­na Sz. 23.02.2015r.


gdy-w ser­cu-niesiesz-uczu­cie-ser­decznoś-dob­ro-promujesz-krys­ty­na-sz-23022015r
krystagdyw ser­cuniesieszuczu­cieser­decznościdob­ropromujeszkrys­ty­nasz23022015rgdy w ser­cuw ser­cu niesieszniesiesz uczu­cieuczu­cie ser­decznościser­decznościdob­rodob­ro promujeszpromujesz krys­ty­nakrys­ty­na szgdy w ser­cu niesieszw ser­cu niesiesz uczu­cieniesiesz uczu­cie ser­decznościuczu­cie ser­decznościdob­ro promujeszdob­ro promujesz krys­ty­napromujesz krys­ty­na szgdy w ser­cu niesiesz uczu­ciew ser­cu niesiesz uczu­cie ser­decznościniesiesz uczu­cie ser­decznościdob­ro promujesz krys­ty­nadob­ro promujesz krys­ty­na szgdy w ser­cu niesiesz uczu­cie ser­decznościw ser­cu niesiesz uczu­cie ser­decznościdob­ro promujesz krys­ty­na sz

Ser­deczności mniej Ser­ca lo­dem pokryte Czuć anomalia K.A.Sz.19.12.2015r.- a znasz ta­kie uczu­cie gdy ser­ce moc­niej bi­je, nie umiesz złapać od­dechu, trzęsiesz się i nie wiesz co po­wie­dzieć ?  - uczu­cie gdy widzisz ukochaną osobę, a nie możesz z nią być. - dokładnie.Szept ser­ca muska Zainteresowanie Słowa i czyny Krys­ty­na Sz. 09.03.2015r.Rodzin­ny mityng Aż w ser­cu ra­dość gości Plo­ny miłości Krys­ty­na Sz. 22.09.2015r.Pożółkły jak liść Z nar­ko­zy wybudzone Ser­ce łomocze Krys­ty­na Sz. 19.11.2015r.Słowa w ser­cu złóż Czas na opamiętanie Spokój czys­tych dusz Krys­ty­na Sz. 15.04.2015r.