Gdy zap­rasza­my Przyz­wycza­jenie, Miłość wychodzi.


gdy-zap­rasza­my-przyz­wycza­jenie-miłość-wychodzi
michel quoistgdyzap­rasza­myprzyz­wycza­jeniemiłośćwychodzigdy zap­rasza­myzap­rasza­my przyz­wycza­jeniemiłość wychodzigdy zap­rasza­my przyz­wycza­jenie

Pier­wszy cios bo­li naj­bar­dziej. Później przyz­wycza­jasz się do bólu. A kiedy przyz­wycza­jenie mi­ja- odchodzisz...Przyz­wycza­jenie jest drugą na­turą człowieka.Le­kar­stwem na przyz­wycza­jenie jest in­ne przyzwyczajenie.Można być głupim przez sa­mo przyz­wycza­jenie się.Przyz­wycza­jenie- często sa­mo de­cydu­je o tym co dla nas najlepsze.Przyz­wycza­jenie, obyczaj i zwyczaj są moc­niej­sze niż prawda.