Gdy zap­rasza­my Przyz­wycza­jenie, Miłość wychodzi.


gdy-zap­rasza­my-przyz­wycza­jenie-miłość-wychodzi
michel quoistgdyzap­rasza­myprzyz­wycza­jeniemiłośćwychodzigdy zap­rasza­myzap­rasza­my przyz­wycza­jeniemiłość wychodzigdy zap­rasza­my przyz­wycza­jenie

Pier­wszy cios bo­li naj­bar­dziej. Później przyz­wycza­jasz się do bólu. A kiedy przyz­wycza­jenie mi­ja- odchodzisz... -opuszczona
pier­wszy-cios-bo­li-naj­bar­dziej-później przyz­wycza­jasz ę-do bólu-a kiedy-przyz­wycza­jenie-mi­ja-odchodzisz
Przyz­wycza­jenie jest drugą na­turą człowieka. -Cyceron
przyz­wycza­jenie-jest drugą-na­turą-człowieka
Le­kar­stwem na przyz­wycza­jenie jest in­ne przyzwyczajenie. -Epiktet z Hierapolis
le­kar­stwem-na przyz­wycza­jenie-jest in­ne-przyzwyczajenie
Przyz­wycza­jenie- często sa­mo de­cydu­je o tym co dla nas najlepsze. -opuszczona
przyz­wycza­jenie-często-­mo-de­cydu­-o tym-co dla-nas-najlepsze