Gdy zapraszasz kłopoty, zwykle chętnie przychodzą.


gdy-zapraszasz-kłopoty-zwykle-chętnie-przychodzą
h. jackson browngdyzapraszaszkłopotyzwyklechętnieprzychodzągdy zapraszaszzapraszasz kłopotyzwykle chętniechętnie przychodzągdy zapraszasz kłopotyzwykle chętnie przychodzą

To bardzo niebezpieczne, gdy mąż publicznie okazuje względy swojej żonie. Stwarza to zwykle podejrzenie, iż bije ją, gdy są sami.Myśli, które przychodzą gromadą, to motłoch. Dobre myśli pojawiają się w małym gronie. Genialne myśli przychodzą same.Ludzie stają się konserwatywni, gdy opuszczają ich siły witalne, albo gdy żyją w dostatku, są więc zwykle konserwatywni po dobrym obiedzie.Gdy kobieta długo w mężczyznach przebiera, zwykle najgorzej wybiera.Mnie cenne myśli przychodzą do głowy jedynie wtedy, gdy mam kaca, to znaczy co dzień około jedenastej przed południem.Człowiek lu­bi wspo­minać cza­sy gdy był naj­bo­gat­szy emoc­jo­nal­nie. To dla­tego wielu tak chętnie wra­ca myśla­mi w la­ta dzieciństwa.