Gdy zaufania brak, duszę przeżera rdza.


gdy-zaufania-brak-duszę-przeżera-rdza
william whartongdyzaufaniabrakduszęprzeżerardzagdy zaufaniazaufania brakduszę przeżeraprzeżera rdzagdy zaufania brakduszę przeżera rdza

Rdza niszczy żelazo, a kłamstwo duszę.bo brak mi sił, gdy brak Ciebie... kłam­stwem jest, że wstał świt... gdy nie ma Ciebie...Gdy od­czu­wamy brak sa­mych siebie, wszys­tkiego nam brak.Brak mi Twoich ust. Brak mi Twego uśmiechu. Brak mi Twych słodkich dotyków. Tak bardzo brak mi Ciebie.brak zrozumienia niczym wen­flon z igłą ka­leczy duszę Pe­wien ha­zar­dzis­ta stra­cił w życiu wszys­tko: rodzinę, dom, samochód. Które­goś dnia spot­kał na swo­jej drodze diabła: - Od­dałbym Ci własną duszę, gdy­bym mógł jeszcze raz zagrać! - Jaką duszę?- za­pytał z uśmie­chem diabeł. Duszę to Ty już daw­no straciłeś...