Gdybyś wiedział, co myślę o Tobie, gdybyś wiedział, co czuję do Ciebie, inaczej patrzyłbyś na mnie, inaczej byś patrzył na siebie.


gdybyś-wiedział-co-myślę-o-tobie-gdybyś-wiedział-co-czuję-do-ciebie-inaczej-patrzyłbyś-na-mnie-inaczej-byś-patrzył-na-siebie
anonimgdybyświedziałcomyślętobiegdybyśczujędociebieinaczejpatrzyłbyśnamniebyśpatrzyłsiebiegdybyś wiedziałco myślęmyślę oo tobiegdybyś wiedziałco czujęczuję dodo ciebieinaczej patrzyłbyśpatrzyłbyś nana mnieinaczej byśbyś patrzyłpatrzył nana siebieco myślę omyślę o tobieco czuję doczuję do ciebieinaczej patrzyłbyś napatrzyłbyś na mnieinaczej byś patrzyłbyś patrzył napatrzył na siebieco myślę o tobieco czuję do ciebieinaczej patrzyłbyś na mnieinaczej byś patrzył nabyś patrzył na siebieinaczej byś patrzył na siebie

Człowieku! Gdybyś wiedział, jaka twoja władza!Inaczej serce żąda, inaczej myśl sądzi, inaczej świat spogląda, inaczej los rządzi.Głupi niedźwiedziu! Gdybyś w mateczniku siedział, Nigdy by się o tobie Wojski nie dowiedział.Gdybyś prawdziwie oczy swe otworzył i widział, ujrzałbyś swój wizerunek we wszystkich wizerunkach. A gdybyś uszy swe otworzył i słuchał, usłyszałbyś głos swój we wszystkich głosach._______________________________________________ Pisz do mnie tak - ja zaś do Ciebie też napiszę. Pat­rz na mnie tak - i ja na Ciebie pat­rzeć będę. Myśl o mnie - i ja myślę o Tobie. Po­mimo - i dlatego. I po­tykaj się o mo­je spojrzenie. _______________________________________________ Gdybym wiedział, co mnie czeka - głosowałbym na Nixona.