Gdybyśmy sami nie mieli wad, nie sprawiałoby nam takiej przyjemności stwierdzanie ich u innych.


gdybyśmy-sami-nie-mieli-wad-nie-sprawiałoby-nam-takiej-przyjemnoś-stwierdzanie-ich-u-innych
francois de la rochefoucauldgdybyśmysaminiemieliwadsprawiałobynamtakiejprzyjemnościstwierdzanieichinnychgdybyśmy samisami nienie mielimieli wadnie sprawiałobysprawiałoby namnam takiejtakiej przyjemnościprzyjemności stwierdzaniestwierdzanie ichich uu innychgdybyśmy sami niesami nie mielinie mieli wadnie sprawiałoby namsprawiałoby nam takiejnam takiej przyjemnościtakiej przyjemności stwierdzanieprzyjemności stwierdzanie ichstwierdzanie ich uich u innychgdybyśmy sami nie mielisami nie mieli wadnie sprawiałoby nam takiejsprawiałoby nam takiej przyjemnościnam takiej przyjemności stwierdzanietakiej przyjemności stwierdzanie ichprzyjemności stwierdzanie ich ustwierdzanie ich u innychgdybyśmy sami nie mieli wadnie sprawiałoby nam takiej przyjemnościsprawiałoby nam takiej przyjemności stwierdzanienam takiej przyjemności stwierdzanie ichtakiej przyjemności stwierdzanie ich uprzyjemności stwierdzanie ich u innych

Gdyby się było zawsze szczęśliwym, nie sprawiałoby to żadnej przyjemności. -Jaques Deval
gdyby-ę-było-zawsze-szczęśliwym-nie-sprawiałoby-to-żadnej-przyjemnoś
W życiu nie ma takiej chwili, abyśmy nie mieli wszystkiego, co potrzebne, by czuć się szczęśliwymi -Anthony de Mello
w-życiu-nie-takiej-chwili-abyśmy-nie-mieli-wszystkiego-co-potrzebne-by-czuć-ę-szczęśliwymi
Gdybyśmy tolerowali u innych to, co tolerujemy u siebie, życie byłoby... nie do wytrzymania. -Georges Courteline
gdybyśmy-tolerowali-u-innych-to-co-tolerujemy-u-siebie-życie-byłoby-nie-do-wytrzymania
Kochamy, bo sami sobie nie wystarczamy. Gdybyśmy byli bogami, to byśmy nie kochali. -Platon
kochamy-bo-sami-sobie-nie-wystarczamy-gdybyśmy-byli-bogami-to-byśmy-nie-kochali
Kariera artysty podobna jest karierze kurtyzany: najpierw dla własnej przyjemności, potem dla przyjemności innych, a w końcu dla pieniędzy. -Marcel Achard
kariera-artysty-podobna-jest-karierze-kurtyzany-najpierw-dla-własnej-przyjemnoś-potem-dla-przyjemnoś-innych-a-w-końcu-dla-pieniędzy
Kariera artysty podobna jest karierze kurtyzany: najpierw dla własnej przyjemności, później dla przyjemności innych, a w końcu dla pieniędzy. -Marcel Achard
kariera-artysty-podobna-jest-karierze-kurtyzany-najpierw-dla-własnej-przyjemnoś-później-dla-przyjemnoś-innych-a-w-końcu-dla-pieniędzy