Gdybyśmy sami nie mieli wad, nie sprawiałoby nam takiej przyjemności stwierdzanie ich u innych.


gdybyśmy-sami-nie-mieli-wad-nie-sprawiałoby-nam-takiej-przyjemnoś-stwierdzanie-ich-u-innych
francois de la rochefoucauldgdybyśmysaminiemieliwadsprawiałobynamtakiejprzyjemnościstwierdzanieichinnychgdybyśmy samisami nienie mielimieli wadnie sprawiałobysprawiałoby namnam takiejtakiej przyjemnościprzyjemności stwierdzaniestwierdzanie ichich uu innychgdybyśmy sami niesami nie mielinie mieli wadnie sprawiałoby namsprawiałoby nam takiejnam takiej przyjemnościtakiej przyjemności stwierdzanieprzyjemności stwierdzanie ichstwierdzanie ich uich u innychgdybyśmy sami nie mielisami nie mieli wadnie sprawiałoby nam takiejsprawiałoby nam takiej przyjemnościnam takiej przyjemności stwierdzanietakiej przyjemności stwierdzanie ichprzyjemności stwierdzanie ich ustwierdzanie ich u innychgdybyśmy sami nie mieli wadnie sprawiałoby nam takiej przyjemnościsprawiałoby nam takiej przyjemności stwierdzanienam takiej przyjemności stwierdzanie ichtakiej przyjemności stwierdzanie ich uprzyjemności stwierdzanie ich u innych

Gdyby się było zawsze szczęśliwym, nie sprawiałoby to żadnej przyjemności.W życiu nie ma takiej chwili, abyśmy nie mieli wszystkiego, co potrzebne, by czuć się szczęśliwymiGdybyśmy tolerowali u innych to, co tolerujemy u siebie, życie byłoby... nie do wytrzymania.Kochamy, bo sami sobie nie wystarczamy. Gdybyśmy byli bogami, to byśmy nie kochali.Kariera artysty podobna jest karierze kurtyzany: najpierw dla własnej przyjemności, potem dla przyjemności innych, a w końcu dla pieniędzy.Kariera artysty podobna jest karierze kurtyzany: najpierw dla własnej przyjemności, później dla przyjemności innych, a w końcu dla pieniędzy.