Gdybyż jeszcze nasze dewizy życiowe były wymienialne!


gdybyż-jeszcze-nasze-dewizy-życiowe-były-wymienialne
krecia pataczkównagdybyżjeszczenaszedewizyżyciowebyływymienialnegdybyż jeszczejeszcze naszenasze dewizydewizy życioweżyciowe byłybyły wymienialnegdybyż jeszcze naszejeszcze nasze dewizynasze dewizy życiowedewizy życiowe byłyżyciowe były wymienialnegdybyż jeszcze nasze dewizyjeszcze nasze dewizy życiowenasze dewizy życiowe byłydewizy życiowe były wymienialnegdybyż jeszcze nasze dewizy życiowejeszcze nasze dewizy życiowe byłynasze dewizy życiowe były wymienialne

Narażamy się na wiele rozczarowań, jeśli wszystkie nasze życiowe zainteresowania uzależniamy od uczuć burzliwych, jak miłość...Narażamy się na wiele rozczarowań, jeśli wszystkie nasze życiowe zainteresowania uzależnimy od uczuć burzliwych, jak miłość...Nie za­pomi­na się osób, które były dla nas ważne, z który­mi by­liśmy szczęśli­wi, o które się martwiliśmy. Osób które były przy nas gdy było nam smut­no i ocierały nasze łzy.Nie chodzi o to, byśmy osiągnęli nasze naj­wyższe ideały, lecz o to, aby były one nap­rawdę wysokie.Gdy Nasze dru­gie spotkanie. Bóg, ja i nasze sprawy. - Przychodzę dru­gi raz żeby Cię zab­rać tam do lep­sze­go świata. Już czas. - Proszę jeszcze nie. - A kiedy w ta­kim razie? - Tak jak mówiłam wcześniej, aż się za­kocham. Obiecaj, że pocze­kasz. Obiecujesz?