Gdyby żadne zmiany nie były konieczne, byś osiągnął niezależność finansową - już byś ją miał.


gdyby-żadne-zmiany-nie-były-konieczne-byś-osiągnął-niezależność-finansową-już-byś-ją-miał
john cummutagdybyżadnezmianyniebyłykoniecznebyśosiągnąłniezależnośćfinansowąjużmiałgdyby żadneżadne zmianyzmiany nienie byłybyły koniecznebyś osiągnąłosiągnął niezależnośćniezależność finansowąfinansowąjużjuż byśbyś jąją miałgdyby żadne zmianyżadne zmiany niezmiany nie byłynie były koniecznebyś osiągnął niezależnośćosiągnął niezależność finansowąniezależność finansowąjuż byśjuż byś jąbyś ją miałgdyby żadne zmiany nieżadne zmiany nie byłyzmiany nie były koniecznebyś osiągnął niezależność finansowąosiągnął niezależność finansowąjuż byś jąjuż byś ją miałgdyby żadne zmiany nie byłyżadne zmiany nie były koniecznebyś osiągnął niezależność finansowąjuż byś ją miał

Gdy­byś miał już nig­dy nie zo­baczyć jut­ra, co byś zro­bił dzisiaj? Trak­tuj życie wie­czne tak, ja­byś miał um­rzeć jut­ro, a życie doczes­ne, jak­byś miał żyć wiecznie.Gdyby została ci tylko jedna godzina życia i mógłbyś zadzwonić tylko do jednej osoby, do kogo byś zadzwonił, co byś powiedział i dlaczego jeszcze zwlekasz?Żyj życiem, jak­byś miał już na­zajut­rz Ze śmier­cią twarzą w twarz stanąć Gdy­byś tak miał osę zachęcić do lotu z ok­ruszyną chleba po­der­waną z gleby Jak byś przemówił do osiego rozumu w ob­liczu zaistnienia nagłej potrzeby? Ty - zna­lazłbyś słowa mówione lub z druku Osa - by się wzniosła śmiejąc do rozpuku We­getac­ja... Ut­ra­ta wszel­kich możli­wości życia w ocze­kiwa­niu na śmierć. ~~ In­fo dla opiniodawców: