Gdyby Bóg zapytał kobiety, czego ona sobie życzy, odpowiedziałaby, ażeby wszystkie inne były od niej brzydsze i skromniej ubrane.


gdyby-bóg-zapytał-kobiety-czego-ona-sobie-życzy-odpowiedziałaby-ażeby-wszystkie-inne-były-od-niej-brzydsze-i-skromniej-ubrane
aleksander Świętochowskigdybybógzapytałkobietyczegoonasobieżyczyodpowiedziałabyażebywszystkieinnebyłyodniejbrzydszeskromniejubranegdyby bógbóg zapytałzapytał kobietyczego onaona sobiesobie życzyażeby wszystkiewszystkie inneinne byłybyły odod niejniej brzydszebrzydsze ii skromniejskromniej ubranegdyby bóg zapytałbóg zapytał kobietyczego ona sobieona sobie życzyażeby wszystkie innewszystkie inne byłyinne były odbyły od niejod niej brzydszeniej brzydsze ibrzydsze i skromnieji skromniej ubranegdyby bóg zapytał kobietyczego ona sobie życzyażeby wszystkie inne byływszystkie inne były odinne były od niejbyły od niej brzydszeod niej brzydsze iniej brzydsze i skromniejbrzydsze i skromniej ubraneażeby wszystkie inne były odwszystkie inne były od niejinne były od niej brzydszebyły od niej brzydsze iod niej brzydsze i skromniejniej brzydsze i skromniej ubrane

Gdyby wszystkie kobiety były wierne, z kim mężczyźni zdradzaliby swe żony?Byłoby ideałem, gdyby wszystkie kobiety były zamężne, a wszyscy mężczyźni byli kawalerami.Miłość: pragnął, żeby wszystkie były dziewicze, bez przeszłości i mężczyzn. Jedynej napotkanej istocie, która taka była, oddał swoje życie, ale nigdy nie był jej wierny. Chciał więc, żeby kobiety były takie, jakim on sam nie był. A to, jakim był, przeznaczał dla kobiet sobie podobnych, które kochał i brał z wściekłością i furią.Wszystkie domy stałyby się grobami, gdyby nie były otwarte dla gości.Miłość wystarcza sama sobie. Gdy zawładnie jakimś sercem, skupia w sobie wszystkie inne uczucia. Dusza, która kocha, kocha i nie myśli o niczym innym.Gdyby mężczyźni byli zdolni posłuchać głosu rozsądku, jaki wybór w miłości uczynić należy, to właśnie przekładaliby mniszki ponad wszystkie inne kobiety. Bo nic nie istnieje, co by właśnie mniszkom mogło przeszkadzać bezustannie myśleć tylko o ich miłości: nie są rozproszone przez te tysiączne rzeczy, które wypełniają i na drzazgi rozszczepiają życie kobiet, które w świecie żyją.