Gdyby jajko miało inną formę, życie kury byłoby potworne.


gdyby-jajko-miało-inną-formę-życie-kury-byłoby-potworne
julian tuwimgdybyjajkomiałoinnąformężyciekurybyłobypotwornegdyby jajkojajko miałomiało innąinną formężycie kurykury byłobybyłoby potwornegdyby jajko miałojajko miało innąmiało inną formężycie kury byłobykury byłoby potwornegdyby jajko miało innąjajko miało inną formężycie kury byłoby potwornegdyby jajko miało inną formę

Gdy­by jaj­ko miało inną formę, życie ku­ry byłoby potworne.Pewna kura zniosła jajko mądrzejsze od kury. Była to głupia kura.Życie towarzyskie byłoby urocze, gdyby jeden człowiek choć cokolwiek obchodził drugiego.I nie ma nikogo i nic, i jeździ się po świecie z walizką i z pudłem książek i właściwie bez ciekawości. Co to właściwie za życie: bez domu, bez odziedziczonych rzeczy, bez psów. Gdyby się miało przynajmniej wspomnienia. Ale kto je ma? Gdyby dzieciństwo było, ale jest jak pogrzebane.Zaw­sze dziękuję Bo­gu, że mnie uczy­nił człowiekiem wierzącym, bo z moim us­po­sobieniem życie bez wiary byłoby ohyd­ne. Ach, gdy­by życie nie było tyl­ko przejściem, byłoby nieznośne.Życie nie byłoby tak szalenie trudne, gdyby nie to, że wszyscy mają trochę racji. Idzie oto, jaka racja jest na poziomie czasów.