Gdyby ktoś mi udowodnił, że Chrystus jest poza prawdą i rzeczywiście byłoby tak, iż prawda jest poza Chrystusem, to wolałbym pozostać z Chrystusem, niż z prawdą.


gdyby-ktoś-mi-udowodnił-że-chrystus-jest-poza-prawdą-i-rzeczywiście-byłoby-tak-iż-prawda-jest-poza-chrystusem-to-wolałbym-pozostać-z
fiodor dostojewskigdybyktośmiudowodniłżechrystusjestpozaprawdąrzeczywiściebyłobytakprawdachrystusemtowolałbympozostaćniżprawdągdyby ktośktoś mimi udowodniłże chrystuschrystus jestjest pozapoza prawdąprawdą ii rzeczywiścierzeczywiście byłobybyłoby takiż prawdaprawda jestjest pozapoza chrystusemwolałbym pozostaćpozostać zz chrystusemz prawdągdyby ktoś miktoś mi udowodniłże chrystus jestchrystus jest pozajest poza prawdąpoza prawdą iprawdą i rzeczywiściei rzeczywiście byłobyrzeczywiście byłoby takiż prawda jestprawda jest pozajest poza chrystusemwolałbym pozostać zpozostać z chrystusemniż z prawdą

Prawda: Prawda ubrana w komentarze nie jest już goła.Prawda jest dziwniejsza od fikcji, a to dlatego, że fikcja musi być prawdopodobna. Prawda - nie.Prawda, że wielu mężczyzn nie znajduje w małżeństwie tego, czego pragnęli. Ale prawdą jest też, że nierzadko spotyka ich los, na jaki zasłużyli.Wyznanie zawsze jest życiem, więc prawdą. Wyznając myślenie, nawet błędne, zawsze tylko zyska na tym prawda.Dlacze­go życie nig­dy nie jest pros­te? Bo tak nie byłoby za­baw­ne, prawda?