Gdyby ktoś mi udowodnił, że Chrystus jest poza prawdą i rzeczywiście byłoby tak, iż prawda jest poza Chrystusem, to wolałbym pozostać z Chrystusem, niż z prawdą.


gdyby-ktoś-mi-udowodnił-że-chrystus-jest-poza-prawdą-i-rzeczywiście-byłoby-tak-iż-prawda-jest-poza-chrystusem-to-wolałbym-pozostać-z
fiodor dostojewskigdybyktośmiudowodniłżechrystusjestpozaprawdąrzeczywiściebyłobytakprawdachrystusemtowolałbympozostaćniżprawdągdyby ktośktoś mimi udowodniłże chrystuschrystus jestjest pozapoza prawdąprawdą ii rzeczywiścierzeczywiście byłobybyłoby takiż prawdaprawda jestjest pozapoza chrystusemwolałbym pozostaćpozostać zz chrystusemz prawdągdyby ktoś miktoś mi udowodniłże chrystus jestchrystus jest pozajest poza prawdąpoza prawdą iprawdą i rzeczywiściei rzeczywiście byłobyrzeczywiście byłoby takiż prawda jestprawda jest pozajest poza chrystusemwolałbym pozostać zpozostać z chrystusemniż z prawdą

Prawda: Prawda ubrana w komentarze nie jest już goła. -Sławomir Wróblewski
prawda-prawda-ubrana-w-komentarze-nie-jest-już-goła
piękno-jest-prawdą-prawda-pięknem-oto-co-wiesz-na-ziemi-i-co-wiedzieć-trzeba
Prawda jest dziwniejsza od fikcji, a to dlatego, że fikcja musi być prawdopodobna. Prawda - nie. -Mark Twain
prawda-jest-dziwniejsza-od-fikcji-a-to-dlatego-że-fikcja-musi-być-prawdopodobna-prawda-nie
Prawda, że wielu mężczyzn nie znajduje w małżeństwie tego, czego pragnęli. Ale prawdą jest też, że nierzadko spotyka ich los, na jaki zasłużyli. -Charles Chaplin
prawda-że-wielu-mężczyzn-nie-znajduje-w-łżeństwie-tego-czego-pragnęli-ale-prawdą-jest-też-że-nierzadko-spotyka-ich-los-na-jaki-zasłużyli
Wyznanie zawsze jest życiem, więc prawdą. Wyznając myślenie, nawet błędne, zawsze tylko zyska na tym prawda. -Jan Cybis
wyznanie-zawsze-jest-życiem-więc-prawdą-wyznając-myślenie-nawet-błędne-zawsze-tylko-zyska-na-tym-prawda
Dlacze­go życie nig­dy nie jest pros­te? Bo tak nie byłoby za­baw­ne, prawda?  -Danielle Steel
dlacze­go-życie-nig­dy-nie jest pros­te-bo tak-nie byłoby-za­baw­ne-prawda