Gdyby listonosze wiedzieli, ile bzdur, banałów i idiotyzmów muszą nosić w swych torbach, nie biegaliby tak szybko i zażądaliby z pewnością podwyżki.


gdyby-listonosze-wiedzieli-ile-bzdur-banałów-i-idiotyzmów-muszą-nosić-w-swych-torbach-nie-biegaliby-tak-szybko-i-zażądaliby-z-pewnośą
antoni czechowgdybylistonoszewiedzieliilebzdurbanałówidiotyzmówmusząnosićswychtorbachniebiegalibytakszybkozażądalibypewnościąpodwyżkigdyby listonoszelistonosze wiedzieliile bzdurbanałów ii idiotyzmówidiotyzmów musząmuszą nosićnosić ww swychswych torbachnie biegalibybiegaliby taktak szybkoszybko ii zażądalibyzażądaliby zz pewnościąpewnością podwyżkigdyby listonosze wiedzielibanałów i idiotyzmówi idiotyzmów musząidiotyzmów muszą nosićmuszą nosić wnosić w swychw swych torbachnie biegaliby takbiegaliby tak szybkotak szybko iszybko i zażądalibyi zażądaliby zzażądaliby z pewnościąz pewnością podwyżkibanałów i idiotyzmów musząi idiotyzmów muszą nosićidiotyzmów muszą nosić wmuszą nosić w swychnosić w swych torbachnie biegaliby tak szybkobiegaliby tak szybko itak szybko i zażądalibyszybko i zażądaliby zi zażądaliby z pewnościązażądaliby z pewnością podwyżkibanałów i idiotyzmów muszą nosići idiotyzmów muszą nosić widiotyzmów muszą nosić w swychmuszą nosić w swych torbachnie biegaliby tak szybko ibiegaliby tak szybko i zażądalibytak szybko i zażądaliby zszybko i zażądaliby z pewnościąi zażądaliby z pewnością podwyżki

Gdyby ludzie wiedzieli, jak ciężko pracowałem, aby osiągnąć swe mistrzostwo, wcale nie wydawałoby im się tak cudowne.Ludzkość jest piekielnie zdrowa. O wiele zdrowsza niż to jej potrzebne do szczęścia. Gdyby ludzie nie rodzili się tak łatwo, nie musieliby tak szybko umierać.Łat­wo jest wygłaszać os­tre przemówienia, szczególnie tym, którzy nie muszą po­nosić odpowiedzialności.Zawsze szkoda szczęścia które możnaby z łatwością przeżyć, a które ucieka przez głupi zbieg okoliczności. Gdyby ludzie wiedzieli, ile marnuje się tego towaru przez byle co, przez niewypowiedziane słowa, albo jedno słowo za dużo, obojętne spojrzenie, zły dowcip, niepodaną w porę rękę - toby się bardzo zdziwili.Gdyby mężczyźni wiedzieli, co można uzyskać za jedną łzę, byliby bardzo kochani...Gdyby mężczyźni wiedzieli, co można uzyskać za jedną łzę, byliby bardzo kochani. . .