Gdyby ludzie szczerze wyrażali swoje myśli, większość ich musiałaby się kończyć znakiem zapytania.


gdyby-ludzie-szczerze-wyrażali-swoje-myśli-większość-ich-musiałaby-ę-kończyć-znakiem-zapytania
jerzy andrzejewskigdybyludzieszczerzewyrażaliswojemyśliwiększośćichmusiałabysiękończyćznakiemzapytaniagdyby ludzieludzie szczerzeszczerze wyrażaliwyrażali swojeswoje myśliwiększość ichich musiałabymusiałaby sięsię kończyćkończyć znakiemznakiem zapytaniagdyby ludzie szczerzeludzie szczerze wyrażaliszczerze wyrażali swojewyrażali swoje myśliwiększość ich musiałabyich musiałaby sięmusiałaby się kończyćsię kończyć znakiemkończyć znakiem zapytaniagdyby ludzie szczerze wyrażaliludzie szczerze wyrażali swojeszczerze wyrażali swoje myśliwiększość ich musiałaby sięich musiałaby się kończyćmusiałaby się kończyć znakiemsię kończyć znakiem zapytaniagdyby ludzie szczerze wyrażali swojeludzie szczerze wyrażali swoje myśliwiększość ich musiałaby się kończyćich musiałaby się kończyć znakiemmusiałaby się kończyć znakiem zapytania

Wykrzyknik który sflaczał, staje się znakiem zapytania.Stawiam kropkę pod znakiem zapytania.Ziemia to kropka pod znakiem zapytania.Gdyby miłość nie była tak ślepa, na niejedno musiałaby przymrużyć oczy.Kiedyś o miłości myślano jako o sile motywującej, nadającej w pewien sposób kierunek naszemu życiu. Obecnie i to stoi pod znakiem zapytania. Miłość sama dla siebie stała się problemem wymagającym rozwiązania.Ktoś to przecież powinien zrobić, znak zapytania. Ktoś powinien reagować, znak zapytania. Ktoś powinien się przeciwstawić, znak zapytania. Ktoś powinien protestować, znak zapytania. Ja sobie też zadawałem takie pytania, sam. I znajdowałem taką odpowiedź – jeżeli ktoś, to dlaczego nie ja?