Gdyby ludzie szczerze wyrażali swoje myśli, większość ich musiałaby się kończyć znakiem zapytania.


gdyby-ludzie-szczerze-wyrażali-swoje-myśli-większość-ich-musiałaby-ę-kończyć-znakiem-zapytania
jerzy andrzejewskigdybyludzieszczerzewyrażaliswojemyśliwiększośćichmusiałabysiękończyćznakiemzapytaniagdyby ludzieludzie szczerzeszczerze wyrażaliwyrażali swojeswoje myśliwiększość ichich musiałabymusiałaby sięsię kończyćkończyć znakiemznakiem zapytaniagdyby ludzie szczerzeludzie szczerze wyrażaliszczerze wyrażali swojewyrażali swoje myśliwiększość ich musiałabyich musiałaby sięmusiałaby się kończyćsię kończyć znakiemkończyć znakiem zapytaniagdyby ludzie szczerze wyrażaliludzie szczerze wyrażali swojeszczerze wyrażali swoje myśliwiększość ich musiałaby sięich musiałaby się kończyćmusiałaby się kończyć znakiemsię kończyć znakiem zapytaniagdyby ludzie szczerze wyrażali swojeludzie szczerze wyrażali swoje myśliwiększość ich musiałaby się kończyćich musiałaby się kończyć znakiemmusiałaby się kończyć znakiem zapytania

Wykrzyknik który sflaczał, staje się znakiem zapytania. -Stanisław Jerzy Lec
wykrzyknik-który-sflaczał-staje-ę-znakiem-zapytania
Gdyby miłość nie była tak ślepa, na niejedno musiałaby przymrużyć oczy. -Anonim
gdyby-miłość-nie-była-tak-ślepa-na-niejedno-musiałaby-przymrużyć-oczy