Gdyby mnie kto dziś zapytał, jakie cnoty uważam za najważniejsze dla lekarza, odpowiedziałbym bez wahania: ludzkość, sumienność i stanowczość.


gdyby-mnie-kto-dziś-zapytał-jakie-cnoty-uważam-za-najważniejsze-dla-lekarza-odpowiedziałbym-bez-wahania-ludzkość-sumienność-i-stanowczość
władysław biegańskigdybymniektodziśzapytałjakiecnotyuważamzanajważniejszedlalekarzaodpowiedziałbymbezwahanialudzkośćsumiennośćstanowczośćgdyby mniemnie ktokto dziśdziś zapytałjakie cnotycnoty uważamuważam zaza najważniejszenajważniejsze dladla lekarzaodpowiedziałbym bezbez wahaniasumienność ii stanowczośćgdyby mnie ktomnie kto dziśkto dziś zapytałjakie cnoty uważamcnoty uważam zauważam za najważniejszeza najważniejsze dlanajważniejsze dla lekarzaodpowiedziałbym bez wahaniasumienność i stanowczośćgdyby mnie kto dziśmnie kto dziś zapytałjakie cnoty uważam zacnoty uważam za najważniejszeuważam za najważniejsze dlaza najważniejsze dla lekarzagdyby mnie kto dziś zapytałjakie cnoty uważam za najważniejszecnoty uważam za najważniejsze dlauważam za najważniejsze dla lekarza

Trzeba ze szczególną starannością dobierać sobie towarzystwo. Gdy spotkam jakąś osobę, zwracam szczególną uwagę na to, jakim jest człowiekiem; jakie ma wartości, w które wierzy i którym jest wierny. Interesuje mnie także podejście do zasad etycznych. To jakie jakie ma stanowisko, ile ma kasy - jest drugorzędne. NAJWAŻNIEJSZE JEST JAKIM CZŁOWIEKIEM JESTEŚ.Kto by mnie spytał o pierwszą regułę w miłości odpowiedziałbym, iż jest nią pochwycić dobry czas; druga tak samo, i także trzecia: to punkcik, który rozstrzyga o wszystkim.I nie ma nikogo i nic, i jeździ się po świecie z walizką i z pudłem książek i właściwie bez ciekawości. Co to właściwie za życie: bez domu, bez odziedziczonych rzeczy, bez psów. Gdyby się miało przynajmniej wspomnienia. Ale kto je ma? Gdyby dzieciństwo było, ale jest jak pogrzebane.Przy­jaźń to słowo,które od dziś dla mnie nie is­tnieje,nie ma go, poszło so­bie, uciekło ... lub nig­dy go nie było i już nie będzie... a to co było ni­by tą przy­jaźnią to tyl­ko udręka dla mo­jego życia,że kiedyś było faj­nie. Jes­tem sa­ma wczo­raj, dziś i zaw­sze -bez przyjaźni.Ważną jest rzeczą dla kobiet, które się jeszcze czegoś spodziewają od świata, by zachowały pozory cnoty, gdyby ją, nawet samą już utraciły.Ważną jest rzeczą dla kobiet, które się jeszcze czegoś spodziewają od świata, by zachowały pozory cnoty, gdyby ją nawet samą już utraciły.